ANRE a aprobat, în ședința Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, Ordinul  nr. 82/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019.

Potrivit unui comunicat al autorității, principalele schimbări și măsuri prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali se referă la:

-Flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali prin eliminarea prezentării/depunerii la furnizor de către client a actelor de spațiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi introducerea declarațiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință al spațiului.

-Detalierea conținutului ofertei-tip şi a conținutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce privește elementele de preț incluse, aşa cum se precizează şi în anexa nr.1 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UEO ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet şi la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia.

-Convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea  serviciilor de distribuție în cazul în care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de măsurare.

Mai multe detalii aici https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-30-06-2021-anre-simpli...

 

Noutăți