ANRE a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin privind aprobarea unei proceduri pentru elaborarea și aprobarea planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale.

Conform notei de fundamentare, prevederea legală referitoare la aprobarea de către ANRE a planurilor de investiții ale operatorilor care aplică tarife reglementate, are scopul stabilirii ex-ante a investițiilor necesare a fi realizate în sistemele de gaze naturale. În acest mod, se evită realizarea de către operatori a unor investiții imprudente în sensul metodologiei aplicabile și riscul ca acestea să fie respinse de către ANRE la analiza ex-post, potrivit Autorității.

De asemenea, aprobarea ex-ante a planului de investiții asigură optimizarea activității investiționale a operatorilor și promovarea lucrărilor cu un grad suficient de maturitate astfel încât realizarea acestora să fie posibilă în anul în care au fost planificate, consider specialiștii ANRE.

Planurile anuale de investiții se întocmesc pe baza planurilor de investiții aferente perioadei de reglementare și se fundamentează pe baza documentelor de promovare a lucrărilor. Planurile anuale trebuie să conțină investiţii directe în sisteme în proporție de cel puțin 90 % din valoarea lor totală și doar 10 % din valoarea anuală a acestora poate fi utilizată pentru dotări: mașini și utilaje, tehnică de calcul, echipamente de lucru etc.

În planurile anuale de investiţii se includ lucrări al căror cost este considerat prudent în sensul metodologiei aplicabile și conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii: îmbunătăţirea indicatorilor de siguranță și performanţă a serviciului, îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemului prin reducerea consumului tehnologic, reducerea costurilor de operare şi mentenanţă, asigurarea capacităţii de racordare la sistem a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora.

Beneficiile se cuantifică ex-ante și se monitorizează, în vederea verificării îndeplinirii ex-post a condițiilor de eficiență prin investițiile realizate. ANRE are dreptul să excludă investițiile care se dovedesc a fi ineficiente din baza reglementată a activelor.

Documentele pot fi consultate integral aici

Fişier procedura_investitii_gn_iunie_2018.docx

PDF icon nota_prezentare_procedura.pdf

Noutăți