ANRE a lansat în dezbatere publica proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare, modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul nr. 16/2013, precum și modificarea Ordinului nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili.

Propunerile și observațiile trebuie transmise la ANRE până cel târziu la data de 12.09.2019.

Vă invităm să consultați documentul aici

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/reguli-piata-de-gaze/proiect-de-ordin-privind-modificarea-si-completarea-ordinului-presedintelui-anre-nr-52-2019-pentru-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei-nr-16-2013-precum-si-modificarea-ordinului-nr-40-2019-pentru-aprobarea-contractului-cadru-de-vanzare-cumparare-a-gazelor-naturale-incheiat-intre-producatorii-de-gaze-naturale-si-furnizorii-de-gaze-naturale-&page=1

Noutăți