ANRE a lansat ieri în dezbatere publică un proiect de ordin privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice.

În nota de fundamentare, autoritatea arată că a elaborat și a aprobat regulamente privind organizarea și funcționarea unor platforme de tranzacționare pentru încheierea contractelor la termen și a platformelor de tranzacționare pe termen scurt: pentru ziua următoare și intrazilnic. Acestea respectă principiile de tranzacționare pe piața concurențială stabilite în Legea nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, și anume încheierea de tranzacții în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu, corelat cu cerințele reglementărilor europene aplicabile la acel moment.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, cu directă aplicabilitate, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, s-a considerat necesară introducerea în proiectul de reglementare a unor prevederi care să clarifice posibilitatea participării, suplimentar față de titularii de licență prevăzuți în legislația națională, și a altor categorii de participanți la piață (conform art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943), facilitând astfel aplicarea legislației europene.

Totodată, art. 3 litera o) al aceluiași Regulament sus-menționat prevede posibilitatea participanților la piață de a negocia contracte de furnizare pe termen lung pe piețe extrabursiere, în vederea protecției împotriva riscului de volatilitate a prețurilor.

În acest sens, a fost elaborat un proiect de ordin supus consultării publice care cuprinde următoarele:

- Introducerea unei prevederi de natură să clarifice tipul contractelor care pot fi încheiate negociat.

- Modificarea următoarelor reglementări:

 1. Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Regulile de transparentizare a decontării în cadrul Părţilor Responsabile cu Echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Vă invităm să consultați documentul aici https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/proceduri-oper-regl-comerciale/proiect-de-ordin-privind-modificarea-completarea-si-abrogarea-unor-dispozitii-din-sectorul-energiei-electrice&page=1

Opiniile și observațiile pot fi transmise până pe data de 2 martie.

Noutăți