Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din 24.06.2019, ordinele privind ajustarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari.

Această ajustare a fost aprobată ca urmare a rezultatului analizei datelor transmise de operatorii de distribuţie concesionari și a calculelor veniturilor reglementate ale acestora, în conformitate cu prevederile metodologiilor de calcul aplicabile, potrivit unui comunicat de presă al ANRE.

Astfel, deși tarifele de distribuție pentru consumatorii alimentați la joasă tensiune vor fi ajustate cu 2,21% și vor va avea un impact pozitiv pentru siguranța și buna funcționare a sistemelor de distribuție, modificarea acestora nu va conduce la creșteri ale prețului final plătit de clienții casnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată în regim reglementat.

Noutăți