ANRE va organiza o întâlnire pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW apartinand persoanelor fizice către operatorii de distributie concesionari în data de 08.02.2018, ora 11:00, la sediul său din str. Constantin Nacu nr. 3.

Potrivit anunțului postat pe site-ul ANRE, la dezbaterea publică sunt invitați să participe reprezentanți ai operatorilor economici, autorităților publice interesate, asociațiilor profesionale, organizatiilor societății civile, alte persoane interesate.

ANRE precizează că proiectul de ordin a fost supus consultării publice în perioada 22.12.2017-22.01.2018, iar propunerile și observațiile referitoare la proiect care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică se pot transmite până în data de 7 februarie 2018, ora 12:00.

Proiectul de ordin împreună cu Nota de prezentare și Sinteza observațiilor pot fi consultate aici http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/surse-regenerabile1387278641/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-preturilor-de-vanzare-a-e-sre-produsa-in-centrale-electrice-din-surse-regenerabile-cu-putere-electrica-instalata-sub-100-kw-apartinand-persoanelor-fizice-catre-operatorii-de-distributie-concesionari-versiunea-a-3-a&page=1

Noutăți