Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de astăzi, modificarea și completarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit unui comunicat ANRE, printre principalele modificări aprobate în scopul îmbunățirii condițiilor de acces la rețelele electrice de interes public și reducerii costurilor cu racordarea se numără:

  • modificarea definițiilor instalației de racordare și a tarifului de racordare din Regulament, în sensul excluderii contorului de energie electrică din componența instalației de racordare, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare;
  • stabilirea unui termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire a instalației de racordare pentru încheierea contractului de execuție a instalației de racordare în situația în care utilizatorul solicită explicit operatorului de rețea, în scris, încheierea acestui contract de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat;
  • completarea cu dispoziții referitoare la condiţionarea emiterii avizului tehnic de racordare a organizării de șantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale de constituirea unei garanții de tip depozit escrow pentru garantarea finanțării integrale a realizării rețelei electrice necesare racordării utilizatorilor individuali;
  • prevederea obligației operatorului de distribuție de a restitui cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, în cazul ansamblurilor de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiției ca pentru 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu să fi fost depuse cereri individuale de racordare înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar.

Citiți detalii aici http://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-27-06-2018-modificare-regulament-racordare-retea

Noutăți