În perioada 11.04 2019 – 20.04.2019, ANRE a publicat spre consultare publică, proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 105/2018.

În urma observațiilor și propunerilor primite din partea participanților la piața gazelor naturale au fost solicitate o serie de modificări și completări și ale unor alte acte cu caracter normativ elaborate în cadrul ANRE:

1. Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul președintelui ANRE nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013.

Astfel, ANRE a anunțat astăzi că demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale autorității care vizează aspectele sus-menționate.

Propunerile și observațiile sunt așteptate până pe 3 iunie inclusiv.

Vă invităm să consultați documentele aici https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/reguli-piata-de-gaze/proiect-de-ordin-pentru-modificarea-unor-ordine-ale-presedintelui-anre&page=1

Noutăți