ANRE a anunțat că, în cadrul şedinţei Comitetului de reglementare din data de 16.12.2020, a fost aprobat Ordinul nr. 237 din 16.12.2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021.

Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi pentru operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi pentru anul 2021 s-a stabilit la valoarea de 0,4505 CV/MWh pentru un consum de energie electrică prognozat de 44 TWh;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, MEEMA a estimat pentru anul 2021, a fi exceptată de la plata certificatelor verzi o cantitate de energie electrică de 8 TWh;

Impactul mediu estimat în factura consumatorului final care suportă certificatele verzi aferente schemei de sprijin pentru anul 2021 este 0,063 lei/kWh, comparabil cu valoarea din 2020.

Noutăți