În contextul liberalizării pieţei de gaze naturale pentru consumatorii casnici începând cu data de 1 iulie 2020, pentru asigurarea accesului continuu în condiţii de egalitate a tuturor participanţilor la surse, îndeosebi a furnizorilor mici şi a clienţilor finali și în vederea transpunerii modificărilor aduse prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în cadrul ședinței Comitetului de reglementare al ANRE din data de 17.07.2020 au fost aprobate:

Ordinul nr. 143/17.07.2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate  a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh”,

Ordinul nr. 144/17.07.2020 privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate”. 

Potrivit unui comunicat al ANRE, în acest mod, principalele măsuri instituite prin ”Ordinul privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate  a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh” se referă la următoarele aspecte: stabilirea perioadei 1 iulie 2020– 31 decembrie 2022 în care producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022; cota anuală obligatorie de ofertare de 40% și defalcarea acesteia pe produse standardizate stabilită pe perioade; cantitățile de gaze naturale; condițiile minime obligatorii de ofertare și tranzacționare a cantităților de gaze naturale, precum și condițiile de îndeplinire a obligației de ofertare.

Prin adoptarea ”Ordinului privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate” se instituie: obligația de ofertare în calitate de vânzător prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piața de gaze naturale, în calitate de vânzător, încheie contracte de vânzare-cumpărare pe piața angro, începând cu data de 1 iulie 2020, cu excepția tranzacțiilor realizate pe piețele centralizate și pe care o livrează în anul respectiv;  obligația de ofertare în calitate de cumpărător prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piața de gaze naturale, în calitate de cumpărător, încheie contracte de vânzare-cumpărare începând cu data de 1 iulie 2020 pe piața angro, cu excepția tranzacțiilor realizate pe piețele centralizate, cu livrare în anul respectiv; condițiile minime obligatorii de ofertare și tranzacționare a cantităților de gaze naturale, precum și condițiile de îndeplinire a obligației de ofertare.

Comunicatul integral aici https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-17-07-2020-privind-obligatia-producatorilor-de-gaze-naturale-a-caror-productie-anuala-realizata-in-anul-anterior-depaseste-3-000-000-mwh-si-a-participantilor-la-piata-de-gaze-naturale-de-a-oferta-pe-pietele-centralizate

Noutăți