Comitetul de reglementare al ANRE a adoptat vineri, 28 iulie 2017, în ședință extraordinară, Decizia nr. 1123/28.07.2017 de aprobare a Manualului procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș și „Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság” – FGSZ Ltd.,  în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota.

Mai multe detalii găsiți pe www.anre.ro.

Noutăți