Analiza ANRE asupra rezultatelor înregistrate la 31.12.2017 ca urmare a implementării SMI (sistemelor inteligente de măsurare a energiei electrice) în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 145/2014 pune în evidență câteva aspecte importante legate de această activitate.

Potrivit documentului, se evidențiază diferențe importante în privința angajării operatorilor de distribuție a energiei electrice la programul de implementare a SMI, fapt ce a condus ca, la sfârșitul anului 2017, să se înregistreze un grad de implementare a SMI la nivel național de numai 4,8% din numărul total de consumatori.

În opinia ANRE, dacă exista un angajament constant al tuturor operatorilor, se putea realiza un grad de implementare de aproape 10%.

Costurile unitare de investiție au înregistrat o scădere față de faza de pornire, rezultat ce indică faptul că, inițial, s-a făcut o proiecție prudentă a costurilor dar, după închiderea acestei faze, când s-au cristalizat soluțiile tehnice și tehnologice aplicabile, costurile s-au ajustat și s-au păstrat la un nivel apropiat în anii 2016 și 2017.

Din datele raportate rezultă că beneficiile preconizate ca urmare a implementării SMI se pot realiza. Așa cum se poate vedea din tabelele de mai sus, s-au înregistrat reduceri semnificative la costurile cu citirile, costurile cu intervențiile în rețele și la CPT.

Citiți analiza ANRE aici

PDF icon raport_pp_smi_11_aprilie_2018.pdf

Noutăți