ANRE așteaptă până pe 29 iunie observațiile operatorilor privind proiectul de ordin referitor la regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de energie electrică.

Potrivit anunțului de pe site-ul autorității, procedura privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de energie electrică stabileşte valoarea, condiţiile şi modul de constituire a garanţiilor financiare de către clienţii finali ai furnizorilor de energie electrică, în cadrul relaţiilor contractuale derulate între aceştia pentru furnizarea energiei electrice.

Procedura asigură în relaţia furnizor - client final, realizarea următoarelor obiective:

a) întărirea disciplinei financiare;

b) prevenirea unui eventual comportament abuziv din partea furnizorului;

c) evitarea riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică;

d) un mediu de afaceri eficient.

Printre principalele modificări ale documentului de discuție al Procedurii, în raport cu varianta în vigoare se numără:

- prevederile Procedurii se aplică de către toţi furnizorii de energie electrică, la încheierea sau pe parcursul derulării contractelor de furnizare a energiei electrice;

- furnizorii au dreptul să solicite constituirea garanţiilor financiare clienţilor finali care se află în situaţia de a le fi întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică, de cel puţin două ori pe parcursul derulării relaţiei contractuale în cazul contractelor încheiate pe perioadă determinată, şi respectiv de cel puţin două ori în 12 luni consecutive în cazul contractelor încheiate pe perioadă nedeterminată;

- în cadrul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, noul furnizor poate solicita, în cadrul ofertei comerciale și a clauzelor contractuale transmise clientului final, constituirea unei garanţii financiare la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final care, la momentul notificării intenției de schimbare a furnizorului, avea constituită o garanție financiară în favoarea furnizorului actual.

Vă invităm să parcurgeți documentul aici http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/proceduri-oper-regl-comerciale/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-procedurii-privind-regimul-garantiilor-financiare-constituite-de-catre-clientii-finali-in-favoarea-furnizorului-de-energie-electrica&page=1

Noutăți