Șomajul global rămâne ridicat, la mai mult de 190 de milioane de persoane. Cele mai recente evoluții ale șomajului la nivel mondial sunt de asemenea mixte. Conform noii estimări a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind tendințele din 2018 (World Employment and Social Outlook), bazate pe seturi de date și metodologii îmbunătățite, rata globală a șomajului va scădea ușor până la 5,5% în 2018 (de la 5,6% în 2017) după trei ani de creștere a ratelor șomajului. Cu toate acestea, odată cu creșterea numărului de persoane care intră pe piața forței de muncă pentru a căuta un job, se așteaptă ca numărul total al șomerilor să rămână stabil în 2018, de peste 192 milioane. În 2019, se estimează că rata globală a șomajului va rămâne în esență neschimbată, în timp ce numărul șomerilor va crește cu 1,3 milioane.

Având în vedere că aceste îmbunătățiri ale ocupării forței de muncă se preconizează a fi modeste, numărul lucrătorilor care se confruntă cu forme de muncă vulnerabile (lucrători pe cont propriu și lucrători familiali contribuabili) este probabil să crească în anii următori. La nivel global, progresele semnificative înregistrate în trecut în reducerea ocupării forței de muncă vulnerabile au stagnat, în esență, din 2012. În 2017, aproximativ 42% dintre lucrători (sau 1,4 miliarde) în întreaga lume se estimează că se află în forme vulnerabile de angajare, rămân deosebit de ridicate în țările în curs de dezvoltare și în țările emergente, la peste 76% și, respectiv, 46%. Îngrijorător, proiecția actuală sugerează că tendința va fi reversibilă, numărul persoanelor aflate în locuri de muncă vulnerabile estimându-se că va crește cu 17 milioane pe an în 2018 și 2019.

Citiți studiul integral aici http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615594/lang--en/index.htm

News