Primary legislation

   
LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale - forma consolidată la data de 22 octombrie 2020 Fişier lege_nr_123-2012_forma_consolidata_22.10.2020.docx
Legea nr.155/2020 de modificare și completare a Legii 123/2012 Fişier lege_nr_155-2020.docx

Hotărâre privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

PDF icon 0410.pdf

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2

PDF icon hotarare-cnssu-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta.pdf

PDF icon anexa-la-hotarare-cnssu-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta-masuri-pe-timpul-starii-de-alerta.pdf

OUG nr.29/2020 Fişier oug_29-2020.docx
Ordonanța Militară nr.9/2020 PDF icon om-9.pdf
Ordonanța Militară nr.4/2020 PDF icon om-4.pdf
Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 26.02.2020
Legea 26/2020 privind modificarea și completarea OUG 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE
PDF icon legea_26_2020.pdf
Document type: 
Lege
OUG 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor cate normative PDF icon oug_01_2020.pdf
Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 4.10 2019
OUG nr.19/2019 care modifica OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Fişier oug_nr_19-2019.docx

Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

PDF icon oug114.2018.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 20 iulie 2018
Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018
PDF icon legea_171_2018.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 604/16.07.2018
PDF icon legea_167_2018.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 131/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. MO 500/19.06.2019
PDF icon lege_131_2018.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon legea_1_2018.pdf
Document type: 
Lege
HG nr. 326/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
PDF icon h.g._326_2018.pdf
Document type: 
Lege
HG nr. 925/2017 privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (36) și (37) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 1018/22.12.2017
PDF icon hg_925_2017.pdf
Document type: 
Lege

Legea nr.185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor natural (MO 848/25.10.2016)

PDF icon l_185_16.pdf
Document type: 
Lege

OUG nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (MO 801/11.10.2016)

PDF icon oug_64_2016.pdf
Document type: 
Lege

Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 12.09.2016

Legea nr.160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică Data: 19.07.2016 MO 562/26.07.2016
PDF icon l_160_16.pdf
Document type: 
Lege

HG NR.461/2016 pentru modificarea anexei la HG nr.488/2015 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 (MO 487/30.06.2016)

PDF icon hg_461_2016.pdf
Document type: 
Lege

OUG nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (MO 487/30.06.2016)

PDF icon oug_28_2016.pdf
Document type: 
Lege
H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice
PDF icon hg_122_2015.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 Data: 16.12.2014 MO 919/17.12.2014
Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 Data: 30.09.2014 MO 720/1.10.2014
PDF icon legea_127_2014.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică Data: 01.08.2014 MO 574/01.08.2014
PDF icon l_121_14.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 238 /2004 -Legea Petrolului
PDF icon legisl238_legea_petrolului.pdf
Document type: 
Lege
Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si • • • Legii gazelor nr. 351 /2004. (OUG privind organizarea si functionarea ANRE)
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012. Abroga Legea gazelor nr. 351 /2004, publicata in MO, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6 -10 Rectificare MO nr. 665 / 2012. la art. 128 alin. (2) pct. (ii), in loc de:..."reprezinta operatorul economic din punct de" se va citi:..."reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic; sau"
PDF icon legea_energiei_123_2012_mo.pdf
Document type: 
Lege

 

Secondary Legislation

 

Ordine ANRE

Nr. DATA. Ordin DOWNLOAD
29/14.04.2021 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale PDF icon ord_29_2021.pdf
24/31.03.2021 ORDIN pentru modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei PDF icon ord_24_2021.pdf
18/10.03.2021 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale PDF icon ord_18_2021.pdf
17/10.03.2021 ORDIN de aprobare a Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici PDF icon ord_17_2021.pdf
16/10.03.2021 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 PDF icon ord_16_2021.pdf
15/10.03.2021 ORDIN de aprobare a Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum PDF icon ord_15_2021.pdf
13/03.03.2021 ORDIN privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei PDF icon ord_13_2021.pdf
10/24.02.2021 ORDINUL privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei nr. 214/2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. PDF icon ord_10_2021.pdf
9/24.02.2021 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2020 PDF icon ord_9_2021.pdf
5/20.01.2021 ORDIN pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță şi pentru modificarea si completarea Contractului – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 PDF icon ord_5_2021.pdf
3/20.01.2021 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018 PDF icon ord_3_2021.pdf
1/20.01.2021 ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 PDF icon ord_1_2021.pdf
242/23.12.2020 Ordin privind Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă PDF icon ord_242_2020.pdf
241/23.12.2020 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță PDF icon ord_241_2020.pdf
239/16.12.2020 ORDIN pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia PDF icon ord_239_2020.pdf
234/16.12.2020 ORDIN de aprobare a venitului reglementat aferent activității reglementate desfășurate de către operatorul pieței de energie electrică PDF icon ord_234_2020.pdf
224/09.12.2020 Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor - cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță PDF icon ord_224_2020.pdf
222/09.12.2020 ORDIN de aprobare tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021PDF icon ord._222_2020.pdf  
221/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._221_2020.pdf
220/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._220_2020.pdf
219/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._219_2020.pdf
218/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._218_2020.pdf
217/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._217_2020.pdf
216/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Delgaz Grid S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._216_2020.pdf
215/09.12.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._215_2020.pdf
214/09.12.2020 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., valabile de la 1 ianuarie 2021 PDF icon ord._214_2020.pdf
212/18.11.2020 ORDIN privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfășurarea activității de furnizare de biogaz/biometan PDF icon ord_212_2020.pdf
     
209/11.11.2020 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei instalaţii de GNL
PDF icon ord_209_2020.pdf
Document type: 
Ordin
208/11.11.2020 Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului
PDF icon ord_208_2020.pdf
Document type: 
Ordin
207/28.10.2020 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/201

PDF icon ord_207_2020.pdf

Office spreadsheet icon anexele_la_metodologie.xls

206/28.10.2020 ORDIN de aprobare pentru completarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019 PDF icon ord_206_2020.pdf
205/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice PDF icon ord_205_2020.pdf
204/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Procedurii privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale PDF icon ord_204_2020.pdf
203/28.10.2020 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 PDF icon ord_203_2020.pdf
202/28.10.2020 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018
PDF icon ord_202_2020.pdf
Document type: 
Ordin
201/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului
PDF icon ord_201_2020.pdf
Document type: 
Ordin
200/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului
PDF icon ord_200_2020.pdf
Document type: 
Ordin
199/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_199_2020.pdf
Document type: 
Ordin
194/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei PDF icon ord_194_2020.pdf
192/28.10.2020 ORDIN pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei PDF icon ord_192_2020.pdf
191/28.10.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017 PDF icon ord_191_2020.pdf
190/28.10.2020 ORDIN de aprobare a Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal PDF icon ord_190_2020.pdf
188/21.10.2020 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică PDF icon ord_188_2020.pdf
187/21.10.2020 ORDIN pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei și de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale PDF icon ord_187_2020.pdf
184/21.10.2020 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 PDF icon ord_184_2020.pdf
183/21.10.2020 ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri PDF icon ord_183_2020.pdf
181/21.10.2020 ORDIN privind modificarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie PDF icon ord_181_2020.pdf
180/14.10.2020 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017 PDF icon ord_180_2020.pdf
178/09.10.2020 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale PDF icon ord_178_2020.pdf
176/07.10.2020 ORDIN privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021 PDF icon ord176_2020.pdf
175/07.10.2020 ORDIN privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus PDF icon ord175_2020.pdf
172/25.09.2020 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale PDF icon ord_172_2020.pdf
171/23.09.2020 ORDIN privind aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță PDF icon ord_171_2020.pdf
169/23.09.2020 ORDIN privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale PDF icon ord_169_2020.pdf
168/23.09.2020 ORDIN privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale PDF icon ord_168_2020.pdf
165/16.09.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie PDF icon ord_165_2020.pdf
164/09.09.2020 ORDIN privind Contractele-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public PDF icon ord_164_2020.pdf
163/09.09.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 PDF icon ord_163_2020.pdf
162/09.09.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 PDF icon ord_162_2020.pdf
161/09.09.2020 ORDIN pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2020 PDF icon ord_161_2020.pdf
160/03.09.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 PDF icon ord_160_2020.pdf
159/02.09.2020 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice aprobate prin Ordinului ANRE nr. 36/2019 PDF icon ord_159_2020.pdf
155/27.08.2020 Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019 PDF icon ordin_155_2020.pdf
153/27.08.2020 Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019 PDF icon ord_153_2020.pdf
147/17.07.2020 Ordin pentru modificarea Normei tehnice energetice privind determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public - NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 26/2016 PDF icon ordin_147_2020.pdf
146/17.07.2020 Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică PDF icon ord_146_2020.pdf
144/17.07.2020 Ordin privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a oferta pe piețele centralizate PDF icon ordin_144_2020.pdf
143/17.07.2020 Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh PDF icon ordin_143_2020.pdf
141/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu 01 iulie 2020 PDF icon ord_141_2020.pdf
140/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Tinmar Energy S.A. PDF icon ord_140_2020.pdf
139/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Engie România S.A. PDF icon ord_139_2020.pdf
138/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare S.A. PDF icon ord_138_2020.pdf
137/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță E.ON Energie România S.A. PDF icon ord_137_2020.pdf
136/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Enel Energie Muntenia S.A. PDF icon ord_136_2020.pdf
135/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Enel Energie S.A. PDF icon ord_135_2020.pdf
134/29.06.2020 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță CEZ Vânzare S.A. PDF icon ord_134_2020.pdf
125/24.06.2020 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. PDF icon ordin_125-2020-distrigaz_sud_retele_-mo.pdf
124/24.06.2020 Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID S.A. PDF icon ordin_124_2020-delgaz-mo.pdf
88/12.06.2020 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultima instanță, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2019 PDF icon ord_88_2020.pdf
85/03.06.2020 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 PDF icon ord_85_2020.pdf
84/03.06.2020 Ordin privind modificarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 PDF icon ord_84_2020.pdf
82/27.05.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale PDF icon ord_82_2020.pdf
81/26.05.2020 ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România PDF icon ord_81_2020.pdf
80/20.05.2020 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 PDF icon ord_80_2020.pdf
79/13.05.2020 Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România PDF icon ord_79_2020.pdf
73/29.04.2020 Ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 189/2018 privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul aplicației informatice „Comparator al ofertelor – tip de furnizare a energiei electrice PDF icon ord_73_2020.pdf
72/23.04.2020 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018. PDF icon ord_72_2020.pdf
71/23.04.2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015. PDF icon ord_71_2020.pdf
70/15.04.2020 ORDIN privind modificarea Anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice pentru a fi prezentat in sedinta comitetului de reglementare din data de 15.04.2020. PDF icon ord_70_2020.pdf
69/15.04.2020 ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. PDF icon ord_69_2020.pdf
68/15.04.2020 ORDIN pentru modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 PDF icon ord_68_2020.pdf
66/08.04.2020 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014.
PDF icon ord_66_2020.pdf
Document type: 
Ordin
65/31.03.2020 Ordin privind modificarea și completarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_65_2020.pdf
Document type: 
Ordin
64/31.03.2020 Ordin de aprobare a Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării
PDF icon ord_64_2020.pdf
Document type: 
Ordin
63/31.03.2020 Ordin privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
PDF icon ord_63_2020.pdf
Document type: 
Ordin
62/31.03.2020 Ordin pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
PDF icon ord_62_2020.pdf
Document type: 
Ordin
35/23.03.2020 Ordin fundamentare privind stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.
PDF icon ord_35_2020.pdf
Document type: 
Ordin
34/23.03.2020 Ordin privind stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
PDF icon ord_34_2020.pdf
Document type: 
Ordin
27/23.03.202 Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate
PDF icon ord_27_2020.pdf
Document type: 
Ordin
23/18.03.2020 Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 52/2019 și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili, precum și pentru modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_23_2020.pdf
Document type: 
Ordin
22/11.03.2020 ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
PDF icon ord_22_2020.pdf
Document type: 
Ordin
18/26.02.2020 Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2019
PDF icon ord_18_2020.pdf
Document type: 
Ordin
17/10.02.2020 Ordin pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 95/2014 privind infiintarea Departamentului pentru eficienta energetica in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si numirii sefului acestuia
PDF icon ord_17_2020.pdf
Document type: 
Ordin
16/05.02.2020 ORDIN de aprobare a Metodologiei de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite
PDF icon ord_16_2020.pdf
Document type: 
Ordin
15/05.02.2020 ORDIN privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor rețelei de transport al gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017 și a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_15_2020.pdf
Document type: 
Ordin
14/05.02.2020 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_14_2020.pdf
Document type: 
Ordin
12/30.01.2020 ORDIN privind modificarea şi completarea Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018
PDF icon ord_12_2020.pdf
Document type: 
Ordin
11/30.01.2020 ORDIN de modificare și completare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018
PDF icon ord_11_2020.pdf
Document type: 
Ordin
10/15.01.2020 ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_10_2020.pdf
Document type: 
Ordin
9/15.01.2020 ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
PDF icon ord_9_2020.pdf
Document type: 
Ordin
8/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
PDF icon ord_8_2020.pdf
Document type: 
Ordin
7/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
PDF icon ord_7_2020.pdf
Document type: 
Ordin
6/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
PDF icon ord_6_2020.pdf
Document type: 
Ordin
5/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 225/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
PDF icon ord_5_2020.pdf
Document type: 
Ordin
4/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
PDF icon ord_4_2020.pdf
Document type: 
Ordin
3/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 223/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid S.A.
PDF icon ord_3_2020.pdf
Document type: 
Ordin
2/15.01.2020 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
PDF icon ord_2_2020.pdf
Document type: 
Ordin
1/15.01.2020 ORDIN privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020
PDF icon ord_01_2020.pdf
Document type: 
Ordin
250/23.12.2019 ORDIN de aprobare a pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 01 ianuarie 2020
PDF icon ord_250_2019.pdf
Document type: 
Ordin
245/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Engie România S.A.
PDF icon ord_245_2019.pdf
Document type: 
Ordin
244/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță EON Energie Romania S.A.
PDF icon ord_244_2019.pdf
Document type: 
Ordin
243/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Enel Energie Muntenia S.A.
PDF icon ord_243_2019.pdf
Document type: 
Ordin
242/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Enel Energie S.A.
PDF icon ord_242_2019.pdf
Document type: 
Ordin
241/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare S.A
PDF icon ord_241_2019.pdf
Document type: 
Ordin
240/23.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță CEZ Vânzare S.A.
PDF icon ord_240_2019.pdf
Document type: 
Ordin
238/20.12.2019 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2020
PDF icon ord_238_2019.pdf
Document type: 
Ordin
236/20.12.2019 ORDIN de aprobare a acțiunilor și regulilor ce vor fi aplicate pe piața de energie electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de energie electrică
PDF icon ord_236_2019.pdf
Document type: 
Ordin
235/20.12.2019 ORDIN de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali
PDF icon ord_235_2019.pdf
Document type: 
Ordin
234/20.12.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final
PDF icon ord_234_2019.pdf
Document type: 
Ordin
233/16.12.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi
PDF icon ord_233_2019.pdf
Document type: 
Ordin
231/16.12.2019 ORDIN de aprobare a venitului reglementat aferent activității reglementate desfășurate de către operatorul pieței de energie electrică
PDF icon ord_231_2019.pdf
Document type: 
Ordin
230/16.12.2019 ORDIN privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_230_2019.pdf
Document type: 
Ordin
229/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_229_2019.pdf
Document type: 
Ordin
228/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_228_2019.pdf
Document type: 
Ordin
227/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_227_2019.pdf
Document type: 
Ordin
226/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_226_2019.pdf
Document type: 
Ordin
225/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_225_2019.pdf
Document type: 
Ordin
224/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_224_2019.pdf
Document type: 
Ordin
223/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_223_2019.pdf
Document type: 
Ordin
222/16.12.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
PDF icon ord_222_2019.pdf
Document type: 
Ordin
216/11.12.2019 Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate

PDF icon anexa_ordin_216_2019.pdf
Document type: 
Ordin

PDF icon ord_216_2019.pdf
Document type: 
Ordin

215/05.12.2019 Ordin privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
PDF icon ord_215_2019.pdf
Document type: 
Ordin
214/03.12.2019 ORDIN aprobare privind modificarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 61/2016
PDF icon ord_214_2019.pdf
Document type: 
Ordin
213/27.11.2019 Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014
PDF icon ord_213_2019.pdf
Document type: 
Ordin
212/27.11.2019 Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
PDF icon ord_212_2019.pdf
Document type: 
Ordin
211/20.11.2019 ORDIN de aprobare a valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020
PDF icon ord_211_2019.pdf
Document type: 
Ordin
209/20.11.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

PDF icon ord_209_2019.pdf
Document type: 
Ordin

208/20.11.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019
PDF icon ord_208_2019.pdf
Document type: 
Ordin
207/20.11.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018
PDF icon ord_207_2019.pdf
Document type: 
Ordin
206/14.11.2019 ORDIN de aprobare a valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2020
PDF icon ord_206_2019.pdf
Document type: 
Ordin
205/14.11.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 38/2019
PDF icon ord_205_2019.pdf
Document type: 
Ordin
204/14.11.2019 ORDIN privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice
PDF icon ord_204_2019.pdf
Document type: 
Ordin
203/14.11.2019 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018
PDF icon ord_203_2019.pdf
Document type: 
Ordin
202/11.11.2019 ORDIN pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 și pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică aprobat cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.73/2013
PDF icon ord_202_2019_.pdf
Document type: 
Ordin
201/06.11.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare
PDF icon ord_201_2019.pdf
Document type: 
Ordin
197/16.10.2019 ORDIN de aprobare a valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020
PDF icon ord_197_2019.pdf
Document type: 
Ordin
196/17.10.2019 ORDIN de aprobare a preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus
PDF icon ord_196_2019.pdf
Document type: 
Ordin
195/09.10.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
PDF icon ord_195_2019.pdf
Document type: 
Ordin
194/01.10.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
PDF icon ord_194_2019.pdf
Document type: 
Ordin
192/23.09.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a venitului reglementat aferent activității reglementate desfășurate de către operatorul pieţei de energie electrică
PDF icon ord_192_2019.pdf
Document type: 
Ordin
189/23.09.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor natural
PDF icon ord_189_2019.pdf
Document type: 
Ordin
187/04.09.2019 Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_187_2019.pdf
Document type: 
Ordin
186/28.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare
PDF icon ord_186_19.pdf
Document type: 
Ordin
185/28.08.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu
PDF icon ord_185_19.pdf
Document type: 
Ordin
184/28.08.2019 ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015
PDF icon ord_184_2019.pdf
Document type: 
Ordin
183/28.08.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016
PDF icon ord_183_2019.pdf
Document type: 
Ordin
181/28.08.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
PDF icon ord_181_19.pdf
Document type: 
Ordin
180/14.08.2019 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
PDF icon ord_180_2019.pdf
Document type: 
Ordin
176/07.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice de racordare
PDF icon ord_176_2019.pdf
Document type: 
Ordin
175/07.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare
PDF icon ord_175_2019.pdf
Document type: 
Ordin
174/07.08.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2017 pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a informațiilor referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României
PDF icon ord_174_2019.pdf
Document type: 
Ordin
172/07.08.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte a și a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_172_2019.pdf
Document type: 
Ordin
171/01.08.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

PDF icon ord_171_2019.pdf
Document type: 
Ordin

170/24.07.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_170_2019.pdf
Document type: 
Ordin
169/24.07.2019 ORDIN pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013
PDF icon ord_169_2019.pdf
Document type: 
Ordin
168/24.07.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017
PDF icon ord_168_2019.pdf
Document type: 
Ordin
167/24.07.2019 ORDIN privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică
PDF icon ord_167_2019.pdf
Document type: 
Ordin
164/17.07.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017
PDF icon ord_164_2019.pdf
Document type: 
Ordin
163/17.07.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice pentru odorizarea gazelor naturale
PDF icon ord_163_2019.pdf
Document type: 
Ordin
160/10.07.2019 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi
PDF icon ord_160_2019.pdf
Document type: 
Ordin
157/24.06.2019 Ordin privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării și acordarea derogărilor privind cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare
PDF icon ord_157_2019.pdf
Document type: 
Ordin
156/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
PDF icon ord_156_2019.pdf
Document type: 
Ordin
153/24.06.2019 Ordin de aprobare privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică
PDF icon ord_153_2019.pdf
Document type: 
Ordin
125/24.06.2019 Ordin de aprobare privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.
PDF icon ord_125_2019.pdf
Document type: 
Ordin
124/24.06.2019 Ordin de aprobare privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
PDF icon ord_124_2019.pdf
Document type: 
Ordin
117/24.06.2019 Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.
PDF icon ord_117_2019.pdf
Document type: 
Ordin
90/24.06.2019

Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A

PDF icon ord_90_2019.pdf
Document type: 
Ordin
80/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
PDF icon ord_80_2019.pdf
Document type: 
Ordin
79/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
PDF icon ord_79_2019.pdf
Document type: 
Ordin
78/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
PDF icon ord_78_2019.pdf
Document type: 
Ordin
77/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
PDF icon ord_77_2019.pdf
Document type: 
Ordin
76/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
PDF icon ord_76_2019.pdf
Document type: 
Ordin
75/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
PDF icon ord_75_2019.pdf
Document type: 
Ordin
74/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
PDF icon ord_74_2019.pdf
Document type: 
Ordin
73/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
PDF icon ord_73_2019.pdf
Document type: 
Ordin
72/12.06.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_72_2019.pdf
Document type: 
Ordin
70/12.06.2019 ORDIN de aprobare a valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2019
PDF icon ord_70_2019.pdf
Document type: 
Ordin
69/12.06.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
PDF icon ord_69_2019.pdf
Document type: 
Ordin
68/05.06.2019 ORDIN de aprobare a preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus
PDF icon ord_68_19.pdf
Document type: 
Ordin
67/30.05.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
PDF icon ord_67_2019.pdf
Document type: 
Ordin
66/30.05.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 și modificarea art. II din Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014
PDF icon ord_66_2019.pdf
Document type: 
Ordin
65/30.05.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
PDF icon ord_65_2019.pdf
Document type: 
Ordin
64/30.05.2019 ORDIN privind fundamentarea venitului reglementat, venitului reglementat corectat, tarifelor de transport, ratei anuale de creștere a eficienței economice a activității de transport al gazelor naturale, aferente primului an al celei de a patra perioade de reglementare, 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020 pentru operatorul de transport și de sistem SNTGN Transgaz SA
PDF icon ord_64_2019.pdf
Document type: 
Ordin
63/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
PDF icon ord_63_19.pdf
Document type: 
Ordin
62/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_62_19.pdf
Document type: 
Ordin
61/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale și pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_61_19.pdf
Document type: 
Ordin
60/23.05.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017 și suspendarea aplicabilității unor dispoziții în sectorul energiei electrice
PDF icon ord_60_19.pdf
Document type: 
Ordin
59/23.05.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art.2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
PDF icon ord_59_19.pdf
Document type: 
Ordin
57/08.05.2019 ORDIN privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 53/2013
PDF icon ord_57_19.pdf
Document type: 
Ordin
56/24.04.2019 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A.
PDF icon ord_56_19.pdf
Document type: 
Ordin
55/24.04.2019 ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018
PDF icon ord_55_19.pdf
Document type: 
Ordin
54/25.04.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018
PDF icon ord_54_19.pdf
Document type: 
Ordin
53/17.04.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare a gazelor naturale încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili
PDF icon ord_53_2019.pdf
Document type: 
Ordin
52/17.04.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_52_2019.pdf
Document type: 
Ordin
51/17.04.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.
PDF icon ord_51_2019.pdf
Document type: 
Ordin
48/10.04.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
PDF icon ord_48_2019.pdf
Document type: 
Ordin
47/29.03.2019 Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_47_2019.pdf
Document type: 
Ordin
46/29.03.2019 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
PDF icon ord_46_2019.pdf
Document type: 
Ordin
43/27.03.2019 ORDIN de aprobare pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 85/2014
PDF icon ord_43_2019.pdf
Document type: 
Ordin
42/27.03.2019 ORDIN de aprobare privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018
PDF icon ord_42_2019.pdf
Document type: 
Ordin
41/15.03.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilirea a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_41_2019.pdf
Document type: 
Ordin
37/28.02.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite
PDF icon ord_37_2019.pdf
Document type: 
Ordin
36/28.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
PDF icon ord_36_2019.pdf
Document type: 
Ordin
35/27.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare a Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013
PDF icon ord_35_19.pdf
Document type: 
Ordin
34/27.02.2019 ORDIN de aprobare a Contractului- cadru de vânzare- cumpărare energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță
PDF icon ord_34_19.pdf
Document type: 
Ordin
33/27.02.2019 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2018
PDF icon ord_33_19.pdf
Document type: 
Ordin
32/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare a intrat in vigoare anterior datei de 1 martie 2019 dar care nu au clienți casnici în portofoliu și de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare a intrat în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019
PDF icon ord_32_19.pdf
Document type: 
Ordin
31/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat CEZ Vânzare S.A.
PDF icon ord_31_19.pdf
Document type: 
Ordin
30/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Electrica Furnizare S.A.
PDF icon ord_30_19.pdf
Document type: 
Ordin
29/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat E.ON Energie România S.A.
PDF icon ord_29_19.pdf
Document type: 
Ordin
28/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Enel Energie Muntenia S.A.
PDF icon ord_28_19.pdf
Document type: 
Ordin
27/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Enel Energie S.A.
PDF icon ord_27_19.pdf
Document type: 
Ordin
26/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
PDF icon ord_26_2019.pdf
Document type: 
Ordin
25/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
PDF icon ord_25_2019.pdf
Document type: 
Ordin
24/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
PDF icon ord_24_2019.pdf
Document type: 
Ordin
23/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
PDF icon ord_23_2019.pdf
Document type: 
Ordin
22/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
PDF icon ord_22_2019.pdf
Document type: 
Ordin
21/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
PDF icon ord_21_2019.pdf
Document type: 
Ordin
20/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
PDF icon ord_20_2019.pdf
Document type: 
Ordin
19/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă pentru societatea Delgaz Grid S.A.
PDF icon ord_19_2019.pdf
Document type: 
Ordin
18/25.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și de modificare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018
PDF icon ord_18_19.pdf
Document type: 
Ordin
14/13.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
PDF icon ord_14_19.pdf
Document type: 
Ordin
13/13.02.2019 ORDIN de aprobare a preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, aplicabil în perioada 01 martie-30 iunie 2019
PDF icon ord_13_19.pdf
Document type: 
Ordin
12/08.02.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015
PDF icon ord_12_19.pdf
Document type: 
Ordin
11/06.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienților finali
PDF icon ord_11_2019.pdf
Document type: 
Ordin
10/01.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță
PDF icon ord_10_2019.pdf
Document type: 
Ordin
9/30.01.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013
PDF icon ord_09_19.pdf
Document type: 
Ordin
3/16.01.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene
PDF icon ord_03_2019.pdf
Document type: 
Ordin
2/16.01.2019 ORDIN privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
PDF icon ord_02_2019.pdf
Document type: 
Ordin
1/16.01.2019 ORDIN de aprobare a documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice”
PDF icon ord_01_2019.pdf
Document type: 
Ordin
228/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea
PDF icon ord_228_18.pdf
Document type: 
Ordin
227/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
PDF icon ord_227_18.pdf
Document type: 
Ordin
226/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
PDF icon ord_226_18.pdf
Document type: 
Ordin
225/20.12.2018 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale precum și a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_225_2018.pdf
Document type: 
Ordin
224/20.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
PDF icon ord_224_2018.pdf
Document type: 
Ordin
223/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.
PDF icon ord_223_2018.pdf
Document type: 
Ordin
222/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A
PDF icon ord_222_2018.pdf
Document type: 
Ordin
221/19.12.2018 ORDIN de aprobare privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a tranzacționa pe piețele centralizate din România
PDF icon ord_221_2018.pdf
Document type: 
Ordin
219/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019
PDF icon ord_219_2018.pdf
Document type: 
Ordin
217/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_217_2018.pdf
Document type: 
Ordin
207/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019
PDF icon ord_207_2018.pdf
Document type: 
Ordin
205/14.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de monitorizare a pieței de energie electrică pentru clienții finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă
PDF icon ord_204_2018.pdf
Document type: 
Ordin
204/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_204_2018.pdf
Document type: 
Ordin
202/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică în anul 2019
PDF icon ord_202_2018.pdf
Document type: 
Ordin
201/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_201_2018.pdf
Document type: 
Ordin
200/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_200_2018.pdf
Document type: 
Ordin
199/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_199_2018.pdf
Document type: 
Ordin
198/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord, valabile de la 1 ianuarie 2018
PDF icon ord_198_2018.pdf
Document type: 
Ordin
197/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_197_2018.pdf
Document type: 
Ordin
196/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_196_2018.pdf
Document type: 
Ordin
195/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_195_2018.pdf
Document type: 
Ordin
194/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_194_2018.pdf
Document type: 
Ordin
193/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018.
PDF icon ord_193_2018.pdf
Document type: 
Ordin
192/14.11.2018 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
PDF icon ord_192_18.pdf
Document type: 
Ordin
189/07.11.2018 ORDIN privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul interfeței informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”
PDF icon ord_189_2018.pdf
Document type: 
Ordin
187/07.11.2018 ORDIN de aprobare a Procedurii de facturare a certificatelor verzi
PDF icon ord_187_2018.pdf
Document type: 
Ordin
186/07.11.2018 ORDIN privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018.
PDF icon ord_186_2018.pdf
Document type: 
Ordin
185/07.11.2018 ORDIN pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018
PDF icon ord_185_2018.pdf
Document type: 
Ordin
183/01.11.2018 ORDIN privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
PDF icon ord_183_2018.pdf
Document type: 
Ordin
182/01.11.2018 ORDIN de aprobare privind preţul de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2019 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
PDF icon ord_182_2018.pdf
Document type: 
Ordin
180/24.10.2018 Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
PDF icon ord_180_2018.pdf
Document type: 
Ordin
178/24.10.2018 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
PDF icon ord_178_2018.pdf
Document type: 
Ordin
177/10.10.2018 ORDIN de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
PDF icon ord_177_2018.pdf
Document type: 
Ordin
176/03.10.2018 ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri
PDF icon ord_176_2018.pdf
Document type: 
Ordin
175/03.10.2018 ORDIN pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2013.
PDF icon ord_175_2018.pdf
Document type: 
Ordin
174/26.09.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale
PDF icon ord_174_2018.pdf
Document type: 
Ordin
172/26.09.2018 ORDIN de aprobare a Condiţiilor cadru de valabilitate asociate licenţei desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_172_2018.pdf
Document type: 
Ordin
169/18.09.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

PDF icon ord_169_18.pdf
Document type: 
Ordin

Office spreadsheet icon anexele_ord_169_2018_2018.xls
Document type: 
Ordin

168/17.09.2018 ORDIN privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019
PDF icon ord_168_2018.pdf
Document type: 
Ordin
167/05.09.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_167_2018.pdf
Document type: 
Ordin
165/05.09.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție din sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_165_18.pdf
Document type: 
Ordin
164/29.08.2018 ORDIN privind regulile de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației de achiziție de certificate verzi pentru anul de analiză 2018
PDF icon ord_164_18.pdf
Document type: 
Ordin
163/29.08.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
PDF icon ord_163_18.pdf
Document type: 
Ordin
162/29.08.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018
PDF icon ord_162_18.pdf
Document type: 
Ordin
161/01.08.2018 ORDIN privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_161_2018.pdf
Document type: 
Ordin
160/01.08.2018 ORDIN privind desemnarea părții responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a modelului de furnizare de informații privind ieșirile contorizate cu o frecvență care nu este zilnică
PDF icon ord_160_2018.pdf
Document type: 
Ordin
159/01.08.2018 ORDIN pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei
PDF icon ord_159_2018.pdf
Document type: 
Ordin
158/27.07.2018 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august - decembrie 2018
PDF icon ord_158_2018.pdf
Document type: 
Ordin
157/27.07.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
PDF icon ord_157_2018.pdf
Document type: 
Ordin
156/19.07.2018 Ordin pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
PDF icon ord_156_2018.pdf
Document type: 
Ordin
155/19.07.2018 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.
PDF icon ord_155_2018.pdf
Document type: 
Ordin
154/19.07.2018 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.
PDF icon ord_154_2018.pdf
Document type: 
Ordin
152/19.07.2018 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.
PDF icon ord_152_2018.pdf
Document type: 
Ordin
129/19.07.2018 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A.
PDF icon ord_129_2018.pdf
Document type: 
Ordin
114/27.06.2018 Modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
PDF icon ord_114_2018.pdf
Document type: 
Ordin
113/27.06.2018 Modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 şi pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
PDF icon ord_113_2018.pdf
Document type: 
Ordin
112/27.06.2018 Modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_112_2018.pdf
Document type: 
Ordin
111/27.06.2018 Modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
PDF icon ord_111_2018.pdf
Document type: 
Ordin
110/27.06.2018 Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale
PDF icon ord_110_2018.pdf
Document type: 
Ordin
109/27.06.2018 Condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
PDF icon ord_109_2018.pdf
Document type: 
Ordin
108/20.06.2018 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_108_2018.pdf
Document type: 
Ordin
107/13.06.2018 ORDIN privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_107_2018.pdf
Document type: 
Ordin
106/13.06.2018 ORDIN privind abrogarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
PDF icon ord_106_2018.pdf
Document type: 
Ordin
105/06.06.2018 Ordin privind Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale
PDF icon ord_105_2018.pdf
Document type: 
Ordin
102/29.05.2018 ORDIN de aprobare privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condițiilor de aplicare a tarifelor componenta de piață concurențială
PDF icon ord_102_18.pdf
Document type: 
Ordin
98/29.05.2018 ORDIN de aprobare a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport
PDF icon ord_98_18.pdf
Document type: 
Ordin
97/25.05.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
PDF icon ord_97_18.pdf
Document type: 
Ordin
94/22.05.2018 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului Electroenergetic Naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice
PDF icon ord_94_2018.pdf
Document type: 
Ordin
90/10.05.2018 ORDIN de aprobare a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNL
PDF icon ord_90_2018.pdf
Document type: 
Ordin
88/25.04.2018 ORDIN de aprobare pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
PDF icon ord_88_18.pdf
Document type: 
Ordin
87/25.04.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.
PDF icon ord_87_18.pdf
Document type: 
Ordin
71/18.04.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare
PDF icon ord_71_2018.pdf
Document type: 
Ordin
69/04.04.2018 ORDIN privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_69_18.pdf
Document type: 
Ordin
68/04.04.2018 ORDIN privind abrogarea alin. (3) al art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice
PDF icon ord_68_18.pdf
Document type: 
Ordin
66/29.03.2018 ORDIN privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017
PDF icon ord_66_18.pdf
Document type: 
Ordin
65/29.03.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
PDF icon ord_65_18.pdf
Document type: 
Ordin
62/29.03.2018 ORDIN de aprobare a Ordinului pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
PDF icon ord_62_18.pdf
Document type: 
Ordin
61/29.03.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
PDF icon ord_61_18.pdf
Document type: 
Ordin
60/29.03.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA S.A.
PDF icon ord_60_18.pdf
Document type: 
Ordin
49/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ EST S.A.
PDF icon ord_49_18.pdf
Document type: 
Ordin
48/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.
PDF icon ord_48_18.pdf
Document type: 
Ordin
47/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.
PDF icon ord_47_18.pdf
Document type: 
Ordin
43/23.03.2018 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
PDF icon ord_43_2018.pdf
Document type: 
Ordin
40/06.03.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
PDF icon ord_40_2018.pdf
Document type: 
Ordin
39/06.03.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali
PDF icon ord_39_2018.pdf
Document type: 
Ordin
38/28.02.2018 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017
PDF icon ord_38_2018.pdf
Document type: 
Ordin
37/23.02.2018 Ordin privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017
PDF icon ord_37_18.pdf
Document type: 
Ordin
36/23.02.2018 Ordin aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
PDF icon ord_36_18.pdf
Document type: 
Ordin
35/14.02.2018 ORDIN de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018 și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013
PDF icon ord_35_18.pdf
Document type: 
Ordin
34/14.02.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016
PDF icon ord_34_2018.pdf
Document type: 
Ordin
33/07.02.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
PDF icon ord_33_2018.pdf
Document type: 
Ordin
32/07.02.2018 ORDIN privind modificarea Condiţiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014
PDF icon ord_32_2018.pdf
Document type: 
Ordin
31/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
PDF icon ord_31_18.pdf
Document type: 
Ordin
27/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
PDF icon ord_27_2018.pdf
Document type: 
Ordin
26/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
PDF icon ord_26_2018.pdf
Document type: 
Ordin
25/31.01.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
PDF icon ord_25_2018.pdf
Document type: 
Ordin
23/23.01.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică
PDF icon ord_23_2018.pdf
Document type: 
Ordin
22/23.01.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
PDF icon ord_22_2018.pdf
Document type: 
Ordin
21/23.01.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_21_2018.pdf
Document type: 
Ordin
16/08.01.2018 ORDIN de aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de către Societatea WIROM GAS S.A.
PDF icon ord_16_2018.pdf
Document type: 
Ordin
2/08.01.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
PDF icon ord_02_2018.pdf
Document type: 
Ordin
1/08.01.2018 ORDIN pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale  
PDF icon ord_01_2018.pdf
Document type: 
Ordin
126/20.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor şi a contribuţiilor anuale percepute de la operatorii economici ale căror activităţi sunt, potrivit cadrului legal, în aria competenţei de reglementare a ANRE
PDF icon ord_126_2017.pdf
Document type: 
Ordin
125/20.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică în anul 2017
PDF icon ord_125_2017.pdf
Document type: 
Ordin
122/19.12.2017 ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_122_2017.pdf
Document type: 
Ordin
121/12.12.2017 ORDIN de aprobare a condițiilor de aplicare a tarifelor Componentă de Piață Concurențială
PDF icon ord_121_2017.pdf
Document type: 
Ordin
120/12.12.2017 ORDIN pentru abrogarea Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă
PDF icon ord_120_2017.pdf
Document type: 
Ordin
119/12.12.2017 ORDIN pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
PDF icon ord_119_2017.pdf
Document type: 
Ordin
118/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
PDF icon ord_118_2017.pdf
Document type: 
Ordin
117/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
PDF icon ord_117_2017.pdf
Document type: 
Ordin
116/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
PDF icon ord_116_2017.pdf
Document type: 
Ordin
115/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
PDF icon ord_115_2017.pdf
Document type: 
Ordin
114/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
PDF icon ord_114_2017.pdf
Document type: 
Ordin
113/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
PDF icon ord_113_2017.pdf
Document type: 
Ordin
112/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
PDF icon ord_112_2017.pdf
Document type: 
Ordin
111/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
PDF icon ord_111_2017.pdf
Document type: 
Ordin
110/12.12.2017 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018
PDF icon ord_110_2017.pdf
Document type: 
Ordin
107/22.11.2017 ORDIN privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
PDF icon ord_107_17.pdf
Document type: 
Ordin
103/25.10.2017 ORDIN pentru modificarea Ordinului nr.95/2014 privind infiintarea Departamentului pentru eficienta energetica in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul energieisi numirea sefului acestuia
PDF icon ord_103_17.pdf
Document type: 
Ordin
102/20.10.2017 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
PDF icon ord_102_2017.pdf
Document type: 
Ordin
101/20.10.2017 ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange)– S.A.
PDF icon ord_101_17.pdf
Document type: 
Ordin
97/20.10.2017 ORDIN de aprobare a preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
PDF icon ord_97_2017.pdf
Document type: 
Ordin
96/18.10.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului de organizare a activității de mentenanță
PDF icon ord_96_17.pdf
Document type: 
Ordin
93/11.10.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015
PDF icon ord_93_17.pdf
Document type: 
Ordin
84/13.09.2017 Ordin de aprobare a Procedurii privind transmitere către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a unor informații referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României.
PDF icon ord_84_17.pdf
Document type: 
Ordin
83/13.09.2017 Ordin de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate.
PDF icon ord_83_17.pdf
Document type: 
Ordin
82/06.09.2017 Ordin de aprobare a Regulamentului privnd racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_82_17.pdf
Document type: 
Ordin
79/18.08.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
PDF icon ord_79_2017.pdf
Document type: 
Ordin
78/18.08.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
PDF icon ord_78_2017.pdf
Document type: 
Ordin
77/18.08.2017 ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi
PDF icon ord_79_2017.pdf
Document type: 
Ordin
76/09.08.2017 ORDIN pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul Părţilor Responsabile cu Echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2013
PDF icon ord_76_2017.pdf
Document type: 
Ordin
75/09.08.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014 și pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 92/2015
PDF icon ord_75_2017.pdf
Document type: 
Ordin
74/02.08.2017 ORDIN de aprobare privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport
PDF icon ord_74_17.pdf
Document type: 
Ordin
63/26.07.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament
PDF icon ord_63_2017.pdf
Document type: 
Ordin
62/26.07.2017 Ordin de aprobare pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2014
PDF icon ord_62_2017.pdf
Document type: 
Ordin
57/22.06.2017
Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale și aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A.
PDF icon ord_57_17.pdf
Document type: 
Ordin
55/22.06.2017 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
PDF icon ord_55_17.pdf
Document type: 
Ordin
54/22.06.2017 Ordin de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrica și Gaze Naturale - OPCOM S.A.
PDF icon ord_54_2017.pdf
Document type: 
Ordin
50/22.06.2017 Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială
PDF icon ord_50_17.pdf
Document type: 
Ordin
49/22.06.2017 Ordin privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 30.03.2016
PDF icon ord_49_2017.pdf
Document type: 
Ordin
48/22.06.2017 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_48_2017.pdf
Document type: 
Ordin
45/13.06.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem
PDF icon ord_45_2017.pdf
Document type: 
Ordin
42/29.05.2017 ORDIN de aprobare pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare
PDF icon ord_42_17.pdf
Document type: 
Ordin
38/25.05.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr. 2667/2014
PDF icon ord_38_2017.pdf
Document type: 
Ordin
36/17.05.2017 ORDIN de aprobare privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_36_2017.pdf
Document type: 
Ordin
35/17.05.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr.65/2014, cu completările ulterioare și a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr. 2667/2014 PDF icon ord_35_2017.pdf
32/25.04.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
PDF icon ord_32_2017.pdf
Document type: 
Ordin
31/25.04.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice
PDF icon ord_31_2017.pdf
Document type: 
Ordin
30/05.04.2017 ORDIN privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015
PDF icon ord_30_2017.pdf
Document type: 
Ordin
29/05.04.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017.
PDF icon ord_29_2017.pdf
Document type: 
Ordin
27/31.03.2017 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.
PDF icon ord_27_2017.pdf
Document type: 
Ordin
26/31.03.2017 ORDIN de aprobare pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
PDF icon ord_26_2017.pdf
Document type: 
Ordin
25/30.03.2017 ORDIN privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie
PDF icon ord_25_2017.pdf
Document type: 
Ordin
24/30.03.2017 ORDIN de aprobare a Ordinului pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.
PDF icon ord_24_2017.pdf
Document type: 
Ordin
23/30.03.2017 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.
PDF icon ord_23_2017.pdf
Document type: 
Ordin
22/30.03.2017 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA S.A.
PDF icon ordinul_anre_nr._22.pdf
Document type: 
Ordin
21/30.03.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.
PDF icon ord_21_2017.pdf
Document type: 
Ordin
17/24.03.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
PDF icon ord_17_2017.pdf
Document type: 
Ordin
16/24.03.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013
PDF icon ord_16_2017.pdf
Document type: 
Ordin
15/15.03.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea pct. II subpct.8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016
PDF icon ord_15_2017.pdf
Document type: 
Ordin
14/09.03.2017 Ordin pentru abrogarea Ordinului presedintelui ANRE nr. 9/2013 privind constituirea comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate intocmite in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_14_2017.pdf
Document type: 
Ordin
13/24.02.2017 ORDIN de aprobare privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal
PDF icon ord_13_2017.pdf
Document type: 
Ordin
12/24.02.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
PDF icon ord_12_2017.pdf
Document type: 
Ordin
11/24.02.2017 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016
PDF icon ord_11_17.pdf
Document type: 
Ordin
10/15.02.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
PDF icon ord_10_2017.pdf
Document type: 
Ordin
8/08.02.2017 ORDIN de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
PDF icon ord_08_2017.pdf
Document type: 
Ordin
7/08.02.2017 ORDIN pentru aprobarea Regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică
PDF icon ord_07_17.pdf
Document type: 
Ordin
6/08.02.2017 ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
PDF icon ord_06_17.pdf
Document type: 
Ordin
5/08.02.2017 ORDIN de aprobare a criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare
PDF icon ord_05_17.pdf
Document type: 
Ordin
4/18.01.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale
PDF icon ord_4_2017.pdf
Document type: 
Ordin
3/18.01.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare
PDF icon ord_03_17.pdf
Document type: 
Ordin
2/18.01.2017 ORDIN de aprobare a Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale.
PDF icon ord_02_17.pdf
Document type: 
Ordin
118/20.12.2016 ORDIN de aprobare a tarifelor şi a contribuţiilor anuale percepute de la operatorii economici ale căror activităţi sunt, potrivit cadrului legal, în aria competenţei de reglementare a ANRE

PDF icon ordin_118_2016.pdf
Document type: 
Ordin

PDF icon ord_118_2016_anexe.pdf
Document type: 
Ordin

116/20.12.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice
PDF icon ord_116_16.pdf
Document type: 
Ordin
115/14.12.2016 ORDIN de modificare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/16.12.2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor Componenta de Piață Concurențială
PDF icon ord_115_2016.pdf
Document type: 
Ordin
114/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud - S.A.
PDF icon ord_114_2016.pdf
Document type: 
Ordin
113/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord - S.A.
PDF icon ord_113_2016.pdf
Document type: 
Ordin
112/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord - S.A.
PDF icon ord_112_2016.pdf
Document type: 
Ordin
111/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E.ON Distribuție Romania - S.A.
PDF icon ord_111_2016.pdf
Document type: 
Ordin
110/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție - S.A.
PDF icon ord_110_2016.pdf
Document type: 
Ordin
109/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea - S.A.
PDF icon ord_109_2016.pdf
Document type: 
Ordin
108/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat - S.A.
PDF icon ord_108_2016.pdf
Document type: 
Ordin
107/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
PDF icon ord_107_2016.pdf
Document type: 
Ordin
106/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica
PDF icon ord_106_2016.pdf
Document type: 
Ordin
105/07.12.2016 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014.
PDF icon ord_105_2016.pdf
Document type: 
Ordin
104/07.12.2016 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013.
PDF icon ord_104_2016.pdf
Document type: 
Ordin
101/25.11.2016 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale și aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.
PDF icon ord_101_16.pdf
Document type: 
Ordin
88/22.11.2016 ORDIN de aprobare privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României
PDF icon ord_88_16.pdf
Document type: 
Ordin
87/22.11.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013
PDF icon ord_87_16.pdf
Document type: 
Ordin
86/16.11.2016 ORDIN privind aprobarea Conventiei-cadru incheiata intre operatorul de transport si de sistem si participantii la tranzactionarea gazelor naturale pana la intrarea in sistemul national de transport a gazelor naturale
PDF icon ord_86_16.pdf
Document type: 
Ordin
78/09.11.2016 ORDIN privind valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017
PDF icon ord_78_16.pdf
Document type: 
Ordin
76/02.11.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.
PDF icon ord_76_2016.pdf
Document type: 
Ordin
75/28.10.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_75_2016.pdf
Document type: 
Ordin
74/26.10.2016 ORDIN pentru aprobarea modului de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, pentru perioada 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.
PDF icon ord_74_2016.pdf
Document type: 
Ordin
61/12.10.2016 ORDIN de aprobare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice
PDF icon ord._60_2016.pdf
Document type: 
Ordin
60/05.10.2016 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
PDF icon ord._60_2016.pdf
Document type: 
Ordin
59/27.09.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
PDF icon ord_59_16.pdf
Document type: 
Ordin
52/27.09.2016 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi.
PDF icon ord_52_2016.pdf
Document type: 
Ordin
42/24.08.2016 Ordin de aprobare a reviziei Metodologiei de monitorizare a pieței reglementate de energie electrică
PDF icon ord_42_2016.pdf
Document type: 
Ordin
39/10.08.2016 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport
PDF icon ord_39_2016.pdf
Document type: 
Ordin
38/03.08.2016 ORDIN de aprobare privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017
PDF icon ord_38_2016.pdf
Document type: 
Ordin
36/19.07.2016  Ordin privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale
PDF icon ord_36_16.pdf
Document type: 
Ordin
35/19.07.2016 ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale
PDF icon ord_35_16.pdf
Document type: 
Ordin
33/19.07.2016 ORDIN de completare a ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_33_16.pdf
Document type: 
Ordin
31/06.07.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
PDF icon ord_31_2016.pdf
Document type: 
Ordin
30/30.06.2016 ORDIN pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
PDF icon ord_30_16.pdf
Document type: 
Ordin
29/28.06.2016 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali
PDF icon ord_29_2016.pdf
Document type: 
Ordin
27/22.06.2016 Ordin pivind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
PDF icon ord_27_2016.pdf
Document type: 
Ordin
25/22.06.2016 Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.
PDF icon ord_25_2016.pdf
Document type: 
Ordin
23/11.05.2016 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile
PDF icon ord_23_2016.pdf
Document type: 
Ordin
18/27.04.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat
PDF icon ord_18_16.pdf
Document type: 
Ordin
16/20.04.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015
PDF icon ord_16_2016.pdf
Document type: 
Ordin
14/30.03.2016 ORDIN de aprobare a Ordinului preşedintelui ANRE privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
PDF icon ord_14_16.pdf
Document type: 
Ordin
13/30.03.2016 ORDIN privind stabilirea venitului reglementat total şi a venitului total, aferente celui de-al cincilea an al perioadei a treia de reglementare şi de stabilire a tarifului reglementat aferent activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurată de DEPOMUREŞ SA Târgu Mureş
PDF icon ord_13_16.pdf
Document type: 
Ordin
12/30.03.2016 ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem
PDF icon ord_12_2016.pdf
Document type: 
Ordin
11/30.03.2016 ORDIN privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice
PDF icon ord_11_2016.pdf
Document type: 
Ordin
10/30.03.2016 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public
PDF icon ord_10_2016.pdf
Document type: 
Ordin
9/23.03.2016 ORDIN de aprobare pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaş
PDF icon ord_09_16.pdf
Document type: 
Ordin
8/23.03.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice
PDF icon ord_08_16.pdf
Document type: 
Ordin
7/09.03.2016 ORDIN privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
PDF icon ord_7_2016.pdf
Document type: 
Ordin
6/26.02.2016 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
PDF icon ord_6_16.pdf
Document type: 
Ordin
5/26.02.2016

Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2015   

PDF icon ord_05_16.pdf
Document type: 
Ordin
4/16.02.2016 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobata prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013
PDF icon ord_4_2016.pdf
Document type: 
Ordin
3/16.02.2016 ORDIN de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificate verde neachiziţionat
PDF icon ord_03_16.pdf
Document type: 
Ordin
2/27.01.2016

ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziţie de certificate verzi aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015 

PDF icon ord_02_2016.pdf
Document type: 
Ordin
1/18.01.2016 Ordin privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013    
PDF icon ord_1_16.pdf
Document type: 
Ordin

 

Documente de discuție

 

Rapoarte