Legislație primară

Lege download
Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 4.10.2019
OUG 19/2019 care modifica OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Fişier oug_nr_19-2019.docx
Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Document type: 
Lege
PDF icon oug_114.pdf
Legea nr.123/2012 – Forma consolidată, realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor valabile la data de 20.07.2018
Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018
Document type: 
Lege
PDF icon legea_171_2018.pdf
Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 604/16.07.2018
Document type: 
Lege
PDF icon legea_167_2018.pdf
Legea nr. 131/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. MO 500/19.06.2018
Document type: 
Lege
PDF icon lege_131_2018.pdf
Legea nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Lege
PDF icon legea_1_2018.pdf
HG nr. 326/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
Document type: 
Lege
PDF icon h.g._326_2018.pdf
HG nr. 925/2017 privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (36) și (37) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 1018/22.12.2017
Document type: 
Lege
PDF icon hg_925_2017.pdf
Legea nr. 203/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale (MO 892/8.11.2016)
Document type: 
Lege
PDF icon legea_203_2016.pdf

Legea nr.185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor natural (MO 848/25.10.2016)

Document type: 
Lege
PDF icon l_185_16.pdf

OUG nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (MO 801/11.10.2016)

Document type: 
Lege
PDF icon oug_64_2016.pdf
OUG nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Data: 28.06.2016. MO:487/30.06.2016
Document type: 
Lege
PDF icon oug_28_2016.pdf
Legea nr.160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică Data: 19.07.2016 MO 562/26.07.2016
Document type: 
Lege
PDF icon l_160_16.pdf
HG NR.461/2016 pentru modificarea anexei la HG nr.488/2015 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 (MO 487/30.06.2016)
Document type: 
Lege
PDF icon hg_461_2016.pdf
OUG nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (MO 487/30.06.2016)
Document type: 
Lege
PDF icon oug_28_2016.pdf
H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice
Document type: 
Lege
PDF icon hg_122_2015.pdf
Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 Data: 16.12.2014 MO 919/17.12.2014
Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 Data: 30.09.2014 MO 720/1.10.2014
Document type: 
Lege
PDF icon legea_127_2014.pdf
Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică Data: 01.08.2014 MO 574/01.08.2014
Document type: 
Lege
PDF icon l_121_14.pdf
Legea nr. 238 /2004 -Legea Petrolului
Document type: 
Lege
PDF icon legisl238_legea_petrolului.pdf
Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si • • • Legii gazelor nr. 351 /2004. (OUG privind organizarea si functionarea ANRE)
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012. Abroga Legea gazelor nr. 351 /2004, publicata in MO, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6 -10 Rectificare MO nr. 665 / 2012. la art. 128 alin. (2) pct. (ii), in loc de:..."reprezinta operatorul economic din punct de" se va citi:..."reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic; sau"
Document type: 
Lege
PDF icon legea_energiei_123_2012_mo.pdf

 

Legislație secundară

 

Ordine ANRE

Nr. DATA. Ordin DOWNLOAD
192/23.09.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a venitului reglementat aferent activității reglementate desfășurate de către operatorul pieţei de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_192_2019.pdf
189/23.09.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor natural
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_189_2019.pdf
187/04.09.2019 Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_187_2019.pdf
186/28.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_186_19.pdf
185/28.08.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_185_19.pdf
184/28.08.2019 ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_184_2019.pdf
183/28.08.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_183_2019.pdf
181/28.08.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_181_19.pdf
180/14.08.2019 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_180_2019.pdf
176/07.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice de racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_176_2019.pdf
175/07.08.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_175_2019.pdf
174/07.08.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2017 pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a informațiilor referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_174_2019.pdf
172/07.08.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte a și a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_172_2019.pdf
171/01.08.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_171_2019.pdf

170/24.07.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_170_2019.pdf
169/24.07.2019 ORDIN pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_169_2019.pdf
168/24.07.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_168_2019.pdf
167/24.07.2019 ORDIN privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_167_2019.pdf
164/17.07.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_164_2019.pdf
163/17.07.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice pentru odorizarea gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_163_2019.pdf
160/10.07.2019 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_160_2019.pdf
157/24.06.2019 Ordin privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării și acordarea derogărilor privind cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_157_2019.pdf
156/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_156_2019.pdf
153/24.06.2019 Ordin de aprobare privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_153_2019.pdf
125/24.06.2019 Ordin de aprobare privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_125_2019.pdf
124/24.06.2019 Ordin de aprobare privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_124_2019.pdf
117/24.06.2019 Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_117_2019.pdf
90/24.06.2019

Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_90_2019.pdf
80/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_80_2019.pdf
79/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_79_2019.pdf
78/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_78_2019.pdf
77/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_77_2019.pdf
76/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_76_2019.pdf
75/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_75_2019.pdf
74/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_74_2019.pdf
73/24.06.2019 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_73_2019.pdf
72/12.06.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_72_2019.pdf
70/12.06.2019 ORDIN de aprobare a valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_70_2019.pdf
69/12.06.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_69_2019.pdf
68/05.06.2019 ORDIN de aprobare a preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_68_19.pdf
67/30.05.2019 ORDIN de aprobare a Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_67_2019.pdf
66/30.05.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 și modificarea art. II din Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_66_2019.pdf
65/30.05.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_65_2019.pdf
64/30.05.2019 ORDIN privind fundamentarea venitului reglementat, venitului reglementat corectat, tarifelor de transport, ratei anuale de creștere a eficienței economice a activității de transport al gazelor naturale, aferente primului an al celei de a patra perioade de reglementare, 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020 pentru operatorul de transport și de sistem SNTGN Transgaz SA
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_64_2019.pdf
63/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_63_19.pdf
62/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_62_19.pdf
61/23.05.2019 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale și pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_61_19.pdf
60/23.05.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017 și suspendarea aplicabilității unor dispoziții în sectorul energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_60_19.pdf
59/23.05.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art.2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_59_19.pdf
57/08.05.2019 ORDIN privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 53/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_57_19.pdf
56/24.04.2019 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_56_19.pdf
55/24.04.2019 ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_55_19.pdf
54/25.04.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_54_19.pdf
53/17.04.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare a gazelor naturale încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_53_2019.pdf
52/17.04.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_52_2019.pdf
51/17.04.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_51_2019.pdf
48/10.04.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_48_2019.pdf
47/29.03.2019 Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_47_2019.pdf
46/29.03.2019 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_46_2019.pdf
43/27.03.2019 ORDIN de aprobare pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 85/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_43_2019.pdf
42/27.03.2019 ORDIN de aprobare privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_42_2019.pdf
41/15.03.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilirea a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_41_2019.pdf
37/28.02.2019 ORDIN de aprobare a Procedurii privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_37_2019.pdf
36/28.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_36_2019.pdf
35/27.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare a Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_35_19.pdf
34/27.02.2019 ORDIN de aprobare a Contractului- cadru de vânzare- cumpărare energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_34_19.pdf
33/27.02.2019 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_33_19.pdf
32/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare a intrat in vigoare anterior datei de 1 martie 2019 dar care nu au clienți casnici în portofoliu și de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare a intrat în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_32_19.pdf
31/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat CEZ Vânzare S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_31_19.pdf
30/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Electrica Furnizare S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_30_19.pdf
29/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat E.ON Energie România S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_29_19.pdf
28/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Enel Energie Muntenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_28_19.pdf
27/25.02.2019 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță obligat Enel Energie S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_27_19.pdf
26/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_26_2019.pdf
25/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_25_2019.pdf
24/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_24_2019.pdf
23/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_23_2019.pdf
22/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_22_2019.pdf
21/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_21_2019.pdf
20/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_20_2019.pdf
19/25.02.2019 ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă pentru societatea Delgaz Grid S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_19_2019.pdf
18/25.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și de modificare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_18_19.pdf
14/13.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_14_19.pdf
13/13.02.2019 ORDIN de aprobare a preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, aplicabil în perioada 01 martie-30 iunie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_13_19.pdf
12/08.02.2019 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_12_19.pdf
11/06.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienților finali
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_11_2019.pdf
10/01.02.2019 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_10_2019.pdf
9/30.01.2019 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_09_19.pdf
3/16.01.2019 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_03_2019.pdf
2/16.01.2019 ORDIN privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_02_2019.pdf
1/16.01.2019 ORDIN de aprobare a documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice”
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_01_2019.pdf
228/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_228_18.pdf
227/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_227_18.pdf
226/28.12.2018 Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_226_18.pdf
225/20.12.2018 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2019, a bugetului acțiunilor multianuale precum și a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_225_2018.pdf
224/20.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_224_2018.pdf
223/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_223_2018.pdf
222/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_222_2018.pdf
221/19.12.2018 ORDIN de aprobare privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a tranzacționa pe piețele centralizate din România
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_221_2018.pdf
219/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_219_2018.pdf
217/19.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_217_2018.pdf
207/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_207_2018.pdf
205/14.12.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de monitorizare a pieței de energie electrică pentru clienții finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_204_2018.pdf
204/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_204_2018.pdf
202/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică în anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_202_2018.pdf
201/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_201_2018.pdf
200/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_200_2018.pdf
199/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_199_2018.pdf
198/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord, valabile de la 1 ianuarie 2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_198_2018.pdf
197/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_197_2018.pdf
196/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_196_2018.pdf
195/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_195_2018.pdf
194/14.12.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_194_2018.pdf
193/14.12.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_193_2018.pdf
192/14.11.2018 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_192_18.pdf
189/07.11.2018 ORDIN privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul interfeței informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_189_2018.pdf
187/07.11.2018 ORDIN de aprobare a Procedurii de facturare a certificatelor verzi
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_187_2018.pdf
186/07.11.2018 ORDIN privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_186_2018.pdf
185/07.11.2018 ORDIN pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_185_2018.pdf
183/01.11.2018 ORDIN privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_183_2018.pdf
182/01.11.2018 ORDIN de aprobare privind preţul de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2019 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_182_2018.pdf
180/24.10.2018 Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_180_2018.pdf
178/24.10.2018 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_178_2018.pdf
177/10.10.2018 ORDIN de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_177_2018.pdf
176/03.10.2018 ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_176_2018.pdf
175/03.10.2018 ORDIN pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2013.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_175_2018.pdf
174/26.09.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_174_2018.pdf
172/26.09.2018 ORDIN de aprobare a Condiţiilor cadru de valabilitate asociate licenţei desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_172_2018.pdf
169/18.09.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_169_18.pdf

Document type: 
Ordin
Office spreadsheet icon anexele_ord_169_2018_2018.xls

168/17.09.2018 ORDIN privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_168_2018.pdf
167/05.09.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_167_2018.pdf
165/05.09.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție din sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_165_18.pdf
164/29.08.2018 ORDIN privind regulile de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației de achiziție de certificate verzi pentru anul de analiză 2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_164_18.pdf
163/29.08.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_163_18.pdf
162/29.08.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_162_18.pdf
161/01.08.2018 ORDIN privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_161_2018.pdf
160/01.08.2018 ORDIN privind desemnarea părții responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a modelului de furnizare de informații privind ieșirile contorizate cu o frecvență care nu este zilnică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_160_2018.pdf
159/01.08.2018 ORDIN pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_159_2018.pdf
158/27.07.2018 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august - decembrie 2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_158_2018.pdf
157/27.07.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_157_2018.pdf
156/19.07.2018 Ordin pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_156_2018.pdf
155/19.07.2018 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_155_2018.pdf
154/19.07.2018 Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_154_2018.pdf
152/19.07.2018 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_152_2018.pdf
129/19.07.2018 Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_129_2018.pdf
114/27.06.2018 Modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_114_2018.pdf
113/27.06.2018 Modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 şi pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_113_2018.pdf
112/27.06.2018 Modificarea și completarea unor ordine emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_112_2018.pdf
111/27.06.2018 Modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_111_2018.pdf
110/27.06.2018 Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_110_2018.pdf
109/27.06.2018 Condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_109_2018.pdf
108/20.06.2018 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_108_2018.pdf
107/13.06.2018 ORDIN privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_107_2018.pdf
106/13.06.2018 ORDIN privind abrogarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_106_2018.pdf
105/06.06.2018 Ordin privind Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_105_2018.pdf
102/29.05.2018 ORDIN de aprobare privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condițiilor de aplicare a tarifelor componenta de piață concurențială
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_102_18.pdf
98/29.05.2018 ORDIN de aprobare a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_98_18.pdf
97/25.05.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_97_18.pdf
94/22.05.2018 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului Electroenergetic Naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_94_2018.pdf
90/10.05.2018 ORDIN de aprobare a Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNL
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_90_2018.pdf
88/25.04.2018 ORDIN de aprobare pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_88_18.pdf
87/25.04.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_87_18.pdf
71/18.04.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_71_2018.pdf
69/04.04.2018 ORDIN privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_69_18.pdf
68/04.04.2018 ORDIN privind abrogarea alin. (3) al art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_68_18.pdf
66/29.03.2018 ORDIN privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_66_18.pdf
65/29.03.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_65_18.pdf
62/29.03.2018 ORDIN de aprobare a Ordinului pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_62_18.pdf
61/29.03.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_61_18.pdf
60/29.03.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_60_18.pdf
49/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ EST S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_49_18.pdf
48/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_48_18.pdf
47/29.03.2018 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_47_18.pdf
43/23.03.2018 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_43_2018.pdf
40/06.03.2018 ORDIN de aprobare privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_40_2018.pdf
39/06.03.2018 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_39_2018.pdf
38/28.02.2018 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_38_2018.pdf
37/23.02.2018 Ordin privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_37_18.pdf
36/23.02.2018 Ordin aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_36_18.pdf
35/14.02.2018 ORDIN de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018 și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_35_18.pdf
34/14.02.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_34_2018.pdf
33/07.02.2018 ORDIN privind modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_33_2018.pdf
32/07.02.2018 ORDIN privind modificarea Condiţiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_32_2018.pdf
31/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_31_18.pdf
27/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_27_2018.pdf
26/31.01.2018 ORDIN de aprobare a Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_26_2018.pdf
25/31.01.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_25_2018.pdf
23/23.01.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_23_2018.pdf
22/23.01.2018 ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_22_2018.pdf
21/23.01.2018 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_21_2018.pdf
16/08.01.2018 ORDIN de aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de către Societatea WIROM GAS S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_16_2018.pdf
2/08.01.2018 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_02_2018.pdf
1/08.01.2018 ORDIN pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale  
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_01_2018.pdf
126/20.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor şi a contribuţiilor anuale percepute de la operatorii economici ale căror activităţi sunt, potrivit cadrului legal, în aria competenţei de reglementare a ANRE
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_126_2017.pdf
125/20.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică în anul 2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_125_2017.pdf
122/19.12.2017 ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_122_2017.pdf
121/12.12.2017 ORDIN de aprobare a condițiilor de aplicare a tarifelor Componentă de Piață Concurențială
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_121_2017.pdf
120/12.12.2017 ORDIN pentru abrogarea Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_120_2017.pdf
119/12.12.2017 ORDIN pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_119_2017.pdf
118/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_118_2017.pdf
117/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_117_2017.pdf
116/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_116_2017.pdf
115/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_115_2017.pdf
114/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_114_2017.pdf
113/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_113_2017.pdf
112/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_112_2017.pdf
111/12.12.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_111_2017.pdf
110/12.12.2017 ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_110_2017.pdf
107/22.11.2017 ORDIN privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_107_17.pdf
103/25.10.2017 ORDIN pentru modificarea Ordinului nr.95/2014 privind infiintarea Departamentului pentru eficienta energetica in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul energieisi numirea sefului acestuia
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_103_17.pdf
102/20.10.2017 ORDIN privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_102_2017.pdf
101/20.10.2017 ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange)– S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_101_17.pdf
97/20.10.2017 ORDIN de aprobare a preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_97_2017.pdf
96/18.10.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului de organizare a activității de mentenanță
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_96_17.pdf
93/11.10.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_93_17.pdf
84/13.09.2017 Ordin de aprobare a Procedurii privind transmitere către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a unor informații referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_84_17.pdf
83/13.09.2017 Ordin de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_83_17.pdf
82/06.09.2017 Ordin de aprobare a Regulamentului privnd racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_82_17.pdf
79/18.08.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_79_2017.pdf
78/18.08.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_78_2017.pdf
77/18.08.2017 ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_79_2017.pdf
76/09.08.2017 ORDIN pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul Părţilor Responsabile cu Echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_76_2017.pdf
75/09.08.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014 și pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 92/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_75_2017.pdf
74/02.08.2017 ORDIN de aprobare privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_74_17.pdf
63/26.07.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_63_2017.pdf
62/26.07.2017 Ordin de aprobare pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_62_2017.pdf
57/22.06.2017
Ordin de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale și aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_57_17.pdf
55/22.06.2017 Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_55_17.pdf
54/22.06.2017 Ordin de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrica și Gaze Naturale - OPCOM S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_54_2017.pdf
50/22.06.2017 Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_50_17.pdf
49/22.06.2017 Ordin privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 30.03.2016
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_49_2017.pdf
48/22.06.2017 Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_48_2017.pdf
45/13.06.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_45_2017.pdf
42/29.05.2017 ORDIN de aprobare pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_42_17.pdf
38/25.05.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr. 2667/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_38_2017.pdf
36/17.05.2017 ORDIN de aprobare privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_36_2017.pdf
35/17.05.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr.65/2014, cu completările ulterioare și a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei nr. 2667/2014 PDF icon ord_35_2017.pdf
32/25.04.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_32_2017.pdf
31/25.04.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_31_2017.pdf
30/05.04.2017 ORDIN privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_30_2017.pdf
29/05.04.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_29_2017.pdf
27/31.03.2017 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_27_2017.pdf
26/31.03.2017 ORDIN de aprobare pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_26_2017.pdf
25/30.03.2017 ORDIN privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_25_2017.pdf
24/30.03.2017 ORDIN de aprobare a Ordinului pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_24_2017.pdf
23/30.03.2017 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_23_2017.pdf
22/30.03.2017 ORDIN de aprobare a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ordinul_anre_nr._22.pdf
21/30.03.2017 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_21_2017.pdf
17/24.03.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_17_2017.pdf
16/24.03.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_16_2017.pdf
15/15.03.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea pct. II subpct.8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_15_2017.pdf
14/09.03.2017 Ordin pentru abrogarea Ordinului presedintelui ANRE nr. 9/2013 privind constituirea comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate intocmite in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_14_2017.pdf
13/24.02.2017 ORDIN de aprobare privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_13_2017.pdf
12/24.02.2017 ORDIN de aprobare a Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_12_2017.pdf
11/24.02.2017 ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_11_17.pdf
10/15.02.2017 ORDIN de aprobare privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_10_2017.pdf
8/08.02.2017 ORDIN de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_08_2017.pdf
7/08.02.2017 ORDIN pentru aprobarea Regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_07_17.pdf
6/08.02.2017 ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_06_17.pdf
5/08.02.2017 ORDIN de aprobare a criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_05_17.pdf
4/18.01.2017 ORDIN de aprobare a Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_4_2017.pdf
3/18.01.2017 ORDIN de aprobare pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_03_17.pdf
2/18.01.2017 ORDIN de aprobare a Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_02_17.pdf
118/20.12.2016 ORDIN de aprobare a tarifelor şi a contribuţiilor anuale percepute de la operatorii economici ale căror activităţi sunt, potrivit cadrului legal, în aria competenţei de reglementare a ANRE

Document type: 
Ordin
PDF icon ordin_118_2016.pdf

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_118_2016_anexe.pdf

116/20.12.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_116_16.pdf
115/14.12.2016 ORDIN de modificare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/16.12.2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor Componenta de Piață Concurențială
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_115_2016.pdf
114/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_114_2016.pdf
113/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_113_2016.pdf
112/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_112_2016.pdf
111/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E.ON Distribuție Romania - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_111_2016.pdf
110/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_110_2016.pdf
109/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_109_2016.pdf
108/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_108_2016.pdf
107/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_107_2016.pdf
106/14.12.2016 ORDIN pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_106_2016.pdf
105/07.12.2016 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_105_2016.pdf
104/07.12.2016 ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_104_2016.pdf
101/25.11.2016 ORDIN de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale și aprobare a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_101_16.pdf
88/22.11.2016 ORDIN de aprobare privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_88_16.pdf
87/22.11.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_87_16.pdf
86/16.11.2016 ORDIN privind aprobarea Conventiei-cadru incheiata intre operatorul de transport si de sistem si participantii la tranzactionarea gazelor naturale pana la intrarea in sistemul national de transport a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_86_16.pdf
78/09.11.2016 ORDIN privind valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_78_16.pdf
76/02.11.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_76_2016.pdf
75/28.10.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_75_2016.pdf
74/26.10.2016 ORDIN pentru aprobarea modului de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, pentru perioada 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_74_2016.pdf
61/12.10.2016 ORDIN de aprobare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord._60_2016.pdf
60/05.10.2016 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
Document type: 
Ordin
PDF icon ord._60_2016.pdf
59/27.09.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_59_16.pdf
52/27.09.2016 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_52_2016.pdf
42/24.08.2016 Ordin de aprobare a reviziei Metodologiei de monitorizare a pieței reglementate de energie electrică
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_42_2016.pdf
39/10.08.2016 Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_39_2016.pdf
38/03.08.2016 ORDIN de aprobare privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_38_2016.pdf
36/19.07.2016  Ordin privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_36_16.pdf
35/19.07.2016 ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_35_16.pdf
33/19.07.2016 ORDIN de completare a ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_33_16.pdf
31/06.07.2016 ORDIN privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_31_2016.pdf
30/30.06.2016 ORDIN pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_30_16.pdf
29/28.06.2016 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_29_2016.pdf
27/22.06.2016 Ordin pivind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_27_2016.pdf
25/22.06.2016 Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_25_2016.pdf
23/11.05.2016 ORDIN de aprobare a Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_23_2016.pdf
18/27.04.2016 ORDIN de aprobare pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_18_16.pdf
16/20.04.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_16_2016.pdf
14/30.03.2016 ORDIN de aprobare a Ordinului preşedintelui ANRE privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_14_16.pdf
13/30.03.2016 ORDIN privind stabilirea venitului reglementat total şi a venitului total, aferente celui de-al cincilea an al perioadei a treia de reglementare şi de stabilire a tarifului reglementat aferent activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurată de DEPOMUREŞ SA Târgu Mureş
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_13_16.pdf
12/30.03.2016 ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_12_2016.pdf
11/30.03.2016 ORDIN privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_11_2016.pdf
10/30.03.2016 ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_10_2016.pdf
9/23.03.2016 ORDIN de aprobare pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaş
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_09_16.pdf
8/23.03.2016 ORDIN de aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_08_16.pdf
7/09.03.2016 ORDIN privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_7_2016.pdf
6/26.02.2016 Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_6_16.pdf
5/26.02.2016

Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2015   

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_05_16.pdf
4/16.02.2016 ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobata prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_4_2016.pdf
3/16.02.2016 ORDIN de aprobare privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificate verde neachiziţionat
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_03_16.pdf
2/27.01.2016

ORDIN de aprobare privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziţie de certificate verzi aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015 

Document type: 
Ordin
PDF icon ord_02_2016.pdf
1/18.01.2016 Ordin privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013    
Document type: 
Ordin
PDF icon ord_1_16.pdf

 

Documente de discuție

 

Rapoarte