1. STANDARDUL DE FURNIZARE
   

Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 37/2007.
Conform prevederilor acestui standard,  furnizorul de gaze naturale are următoarele obligații:

 • de a răspunde solicitării primite din partea oricărui solicitant/consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/ negociată a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data primirii solicitării;

 • de a răspunde sesizărilor adresate în scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora conținutul facturilor și, în cazul în care solicitarea consumatorilor se dovedește întemeiată, de a proceda la recalcularea facturilor, în termen de 15 zile de la data primirii solicitării;

 • de a răspunde sesizărilor oricărui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, în termen de 15 zile de la data primirii solicitării;

 • de a răspunde sesizărilor oricărui consumator cu privire la funcționarea, înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului și altele asemenea, în termen de 30 zile de la data primirii solicitării;

 • de a  informa în scris consumatorul/solicitantul în legătură cu penalitățile exigibile și de a efectua plata acestora, în termen de 20 de zile de la data la care obligațiile furnizorului au devenit scadente.

 •  

În situația în care nu-și îndeplinește aceste obligații în perioada de timp specificată, furnizorul va plăti consumatorului următoarele penalități:

Nr. Crt 

Obligatiile furnizorului

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1

Contractarea gazelor naturale

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

2

Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

3

Calitatea gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii
 

50 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

10 lei 

4

Masurarea gazelor naturale furnizate

30 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

5

Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente

150 lei 

 

 

În cazul în care termenele prevăzute se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se decalează în mod corespunzător, începând cu prima zi lucrătoare. De asemenea, cererile/solicitările primite de furnizor după ora 16.00 dintr-o zi lucrătoare sau la orice oră din zilele nelucrătoare vor fi considerate primite în următoarea zi lucrătoare.

 

Solicitanţii/consumatorii au dreptul să adreseze reclamaţii:

• furnizorului, în legătură cu nerespectarea de către acesta a obligaţiilor care îi revin conform prevederilor standardului de performanţă; reclamaţia poate fi depusă în termen de maximum 30 de zile de la data exigibilităţii obligaţiei;

• ANRE, în legătură cu nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor care revin acestuia conform prevederilor standardului de performanţă; reclamaţia poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data exigibilităţii obligaţiei.

 

 1. STANDARDUL DE DISTRIBUȚIE

ANRE a aprobat, la finalul anului 2016, un ordin privind standardul de performanță pentru serviciul de distribuție si de sistem al gazelor, naturale, care a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2016. Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorii sistemelor de distribuție au obligația de a transmite ANRE și de a publica pe pagina proprie de internet situația privind indicatorii de performanță aferenți perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2016.

Indicatorii de performanță indicați în document sunt:

 1. Înregistrarea sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale

 2. Contractarea serviciului de distribuție și respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale

 3. Accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale

 4. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

 5. Refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale

 6. Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

 7. Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

 8. Soluționarea sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

 9. Tel Verde

 10. Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prezentul standard.

ANRE a publicat primul raport de îndeplinire a standardului pentru anul gazier 1 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017 pe care va invitam să îl citiți aici

PDF icon raport_privind_realizarea_indicatorilor_de_performanta_in_sector.pdf

Vezi mai jos prevederile noului ordin ANRE privind standardul de performanță a serviciului de distribuție gaze naturale, care a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2016.