Factura emisă de furnizorul de gaze naturale trebuie să conțină următoarele detalii:

- data emiterii facturii,

- perioada de facturare,

- data scadenței facturii,

- indexul vechi și nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate,

- puterea calorifică superioară,

- cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc și MWh,

- prețul unitar,

- modalitatea de plată,

- denumirea fiecărei obligații de plată cuprinse în factură,

- valorile pentru fiecare mărime de facturat,

- valoarea totală de plată.

 

În funcţie de istoricul cantităţilor de gaze consumate sau în funcţie de debitul instalat, fiecare loc de consum al clientului este încadrat în una din următoarele categorii (clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie ):

  • B1. cu un consum anual de până la 23,25 MWh;

  • B2. cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh;

  • B3. cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh;

  • B4. cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh;

  • B5. cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh;

  • B6. cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh.

 

Cantitatea de gaze naturale consumată este determinată de către distribuitor prin citirea indexului afisat de contor pentru clienţii B5, B6 şi citirea indexului, estimarea consumului sau autocitire pentru clienţii încadraţi în categoriile de consum B1- B4.
Măsurarea este efectuată continuu la locul de consum al clientului, iar justeţea cantităţilor distribuite este certificată de verificarea metrologică prealabilă a aparatului de măsură.

 

Puterile calorifice superioare

Puterea calorifică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă, în aer, a unei cantităţi specificate de gaze naturale.

Conţinutul de energie al gazelor naturale este determinat de puterea calorifică superioară a acestora, adică cantitatea de căldură degajată prin arderea unui metru cub de gaze naturale şi este exprimată în kWh/mc.

Cantitatea de căldură degajată prin arderea unui metru cub de gaze naturale poate varia în funcţie de compoziţia chimică a gazelor naturale, aceasta din urmă fiind determinată la rândul ei de sursa de provenienţă a gazelor.

Valorile determinate ale puterii calorifice superioare a gazelor naturale, pentru fiecare punct de ieşire din sistemul naţional de transport gaze către consumatorii racordaţi direct la acesta şi fiecare punct de intrare a gazelor în sistemul de distribuţie, sunt comunicate furnizorului de gaze naturale de către operatorul de transport/operatorul de distribuţie a gazelor naturale.

Care este modalitatea de calcul pentru unităţile de energie?

Calculul energiei consumate se realizează prin înmulţirea volumului de gaze naturale consumate într-o anumită perioadă de timp cu puterea calorifică superioară a acestora şi cu un preţ unitar exprimat în lei/kWh.

Cantitatea de energie consumată este determinată prin formula:

E=V x PCs, unde:

E - energia gazelor naturale [kWh]
V - volumul masurat în condiţii de referinţă, indicat de convertor sau, în absenţa acestuia, de contor [mc]
PCs - puterea calorifică superioară corespunzătoare condiţiilor de referinţă [kWh/mc]