Pașii pe care trebuie să îi parcurgeți pentru a vă racorda la rețea sunt:

1. Completarea şi depunerea cererii tip de acces la sistemul de distribuţie

2. Stabilirea soluţiei tehnice de racordare

3. Executarea extinderii de conductă

4. Racordarea branşamentului în conducta existentă

5. Executarea instalaţiei de utilizare

6. Punerea în funcţiune

Orice persoană fizică sau juridică trebuie să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale cu unul din furnizorii licenţiaţi ANRE (www.anre.ro). Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare presupune obligatoriu existenţa acestui contract.

Citiți aici https://www.acue.ro/sites/default/files/media/ord_32_2017.pdf noul regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor, aprobat de ANRE în anul 2017.