Toți consumatorii își pot schimba furnizorul de gaze naturale. Astfel, consumatorii casnici pot trece de la un preț reglementat al gazelor, la unul negociat, în piața liberă.

În prezent, prețul gazelor pentru populație și CET-urile care livrează agent termic este stabilit de ANRE. Dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, consumatorii nu mai au dreptul să revină la furnizarea reglementată.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului, stabilite de ANRE, sunt:

  1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale

Pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro) şi la sediile operatorilor de distribuţie a gazelor puteţi găsi lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale. Consultând această lista, luaţi legătura cu unul dintre aceştia şi negociaţi preţul şi clauzele contractului de furnizare a gazelor naturale.

În prealabil, este bine să solicitaţi şi să analizaţi comparativ ofertele mai multor furnizori de gaze naturale ca să vă asigurați că obțineți o ofertă bună.

ANRE a venit în ajutorul consumatorilor și a lansat, în 2017, comparatorul de prețuri pentru ofertele de furnizare a gazelor naturale, care poate fi accesat aici: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizar...

  1. Încheierea contractului cu noul furnizor şi rezilierea contractului cu actualul furnizor

În urma negocierii şi a stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor, încheiaţi noul contract de furnizare a gazelor naturale, luând în considerare termenul de preaviz de 30 de zile necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu actualul furnizor.

Notificaţi, în scris, actualului furnizor intenţia dumneavoastră de reziliere a contractului de furnizare încheiat cu acesta, respectând termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală, prevăzute în contract.

ANRE recomandă să obţineţi de la actualul furnizor o confirmare, în scris, a primirii notificării dumneavoastră.

  1. Achitarea tuturor obligaţiilor de plată faţă de actualul furnizor

Achitaţi toate facturile emise de către actualul furnizor, mai puţin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată (dacă este cazul). În caz contrar, s-ar putea ca schimbarea furnizorului să nu se producă, furnizorul actual putând refuza rezilierea contractului până la plata facturilor restante.

  1. Determinarea indexului contorului

Distribuitorul împreună cu noul furnizor de gaze, vor consemna într-un proces verbal, indexul contorului dumneavoastră. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită cu noul furnizor ca dată a schimbării, respectiv în ziua în care acesta începe să vă vândă gaze naturale.

Citiţi şi notaţi-vă şi dumneavoastră indexul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.