Guvernul a adoptat, la finele anului 2018, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Potrivit prevederilor acestei ordonanțe, “pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate, de către ANRE”.

 

Tarifele reglementate pentru furnizarea energiei electrice valabile de la 1 iulie 2020 au fost aprobate prin ordinele ANRE nr. 134-140/2020 și pot fi accesate aici https://www.acue.ro/legislatie#leg-secundara.

De la 1 ianuarie 2021 prețul final pentru consumatorii casnici va fi complet dereglementat, conform deciziei autorităților de la începutul acestui an.

 

.............

 

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, pe 25 februarie 2019, tarifele reglementate de energie electrică pentru clienții finali casnici, care se vor aplica începând cu data de 1 martie 2019. Aceste tarife au fost aprobate prin ordinele ANRE nr. 27, 28, 29, 30 și 31/2019 și pot fi accesate aici https://www.acue.ro/legislatie#leg-secundara.

ANRE a precizat că tarifele reglementate de energie electrică aprobate pentru clienții finali casnici, valabile începând cu data de 1 martie 2019, nu se modifică față de cele în vigoare în luna februarie 2019. 

................

Energia electrică achiziționată din piața liberă este în proporție de 100% începând cu 1 ianuarie 2018 și se regăsește în continuare în facturi sub denumirea componenta de piață concurențială (CPC). Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, ANRE nu mai stabilește tarife reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță (FUI) clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate.

În urma implementării noii Metodologii de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță (FUI) obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali, în ședinta Comitetului de reglementare al ANRE din 22.05.2018, au fost aprobate valorile prețului maxim al energiei electrice pentru serviciul universal pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019, pentru fiecare zonă de rețea.

În 3 zile lucrătoare de la data aprobării valorii prețurilor maxime pentru fiecare zonă de rețea, FUI obligați a trebuit să transmită la ANRE, spre avizare, prețurile practicate pentru intervalul 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019. Prețul propus spre avizare poate fi mai mic sau cel mult egal cu prețul maxim stabilit de ANRE pentru zonele de rețea.

 

ANRE a avizat următoarele prețuri pentru FUI obligați, care sunt valabile timp de un an, începând cu 1 iulie 2018:

PDF icon aviz_pret_2018-2019_-_cez.pdf

PDF icon aviz_pret_2018-2019_-_ee.pdf

PDF icon aviz_pret_2018-2019_-_eem.pdf

PDF icon aviz_pret_2018-2019_-_ef.pdf

PDF icon aviz_pret_2018-2019_-_eon.pdf

 

De asemenea, ANRE a desemnat  Enel Energie Muntenia ca FUI opțional pentru cinci zone de rețea, care va vinde energie electrică la un preț cu discount față de prețurile avizate pentru FUI obligați. 

Un client casnic își va putea schimba oricând și fără costuri FUI obligat cu un FUI opțional, care păstrează obligația de a asigura furnizarea energiei electrice în regim de serviciu universal, în aceleași condiții de siguranță și calitate.

Prețurile avizate de ANRE pentru FUI opțional Enel Energie Muntenia sunt aici

PDF icon 18-06-21-11-15-10aviz_pret_2018-2019_-_eem.pdf

 

Prețurile maxime pentru fiecare zonă de rețea pot fi consultate aici:

PDF icon decizie_cez.pdf

PDF icon decizie_electrica_furnizare.pdf

PDF icon decizie_enel_energie_muntenia.pdf

PDF icon 18-05-23-10-19-34decizie_enel_energie.pdf

PDF icon decizie_eon.pdf

 

Tarifele CPC valabile de la 1 ianuarie 2018 le gasiți aici

PDF icon aviz_cpc_sem_i_2018-cez_.pdf

PDF icon aviz_cpc_sem_i_2018-eon_.pdf

PDF icon aviz_cpc_sem_i_2018-_electrica_furnizare_.pdf

PDF icon aviz_cpc_sem_i_2018-enel_energie.pdf

PDF icon aviz_cpc_sem_i_2018-enel_muntenia.pdf

ANRE va continua să avizeze tarifele CPC aplicate de furnizorii de ultimă instanță astfel încât aceștia să fie stimulați să achiziționeze energia electrică din piața liberă la prețuri cât mai accesibile posibil.

Începând cu 1 iulie 2017, a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 50/2017 privind modificarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță (FUI) clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate. Prin acest ordin, care poate fi consultat aici: https://www.acue.ro/sites/default/files/media/ord_50_17.pdf, ANRE a decis scăderea cu 5,16% a tarifelor reglementate aplicate de FUI clienților casnici, începând cu data de 1 iulie 2017 și până la sfârșitul acestui an. Energia electrică furnizată la tarife reglementate reprezintă 10% din totalul energiei electrice furnizate la clienții casnici.

De asemenea, ANRE a avizat tarifele de tip Componentă piață concurențială (CPC), cu modificări față de solicitările FUI, aplicabile, în trimestrul III 2017, clienților finali casnici și noncasnici, beneficiari ai serviciului universal. Energia electrică furnizată la tarif CPC reprezintă 90% din consumul clienților casnici și este achiziționată de FUI exclusiv din piața concurențială, unde prețul energiei electrice a înregistrat o creștere cu 24% față de trimestrul II 2017. Deși FUI au propus creșteri cu 25% a acestor tarife, pe baza analizei realităților și tendințelor din piață, ANRE a aprobat o creștere medie la nivel național a tarifelor de tip CPC de 8,53% începând cu 1 iulie 2017.

Ordinul de modificare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/16.12.2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor Componenta de Piață Concurențială poate fi consultat aici: http://www.acue.ro/legislatie#leg-secundara și are nr. 115 din data de 14.12.2016.

Consultați mai jos ordinul dat de ANRE pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță în anul 2016. 

Document: