RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2019

ANRE a publicat raportul privind evoluția indicatorilor de performanță ai serviciului de transport și distribuție energie electrică în anul 2019.

Valorile agregate de ansamblu pentru SAIDI, întreruperi neplanificate au valori cuprinse între 142,8 min/an pentru E-Distribuție Muntenia şi 227,4 min/an pentru E-Distributie Banat, respectiv valoarea medie pe ţară este de 178,91 min/an.

Valorile de ansamblu pentru SAIFI, întreruperi neplanificate variază de la o valoare minima de 2.25 într/an la o valoare maximă de 4,74 într/an, respectiv valoarea medie pe ţară este de 2,9 într/an.

Vă invităm să citiți raportul integral aici https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-pe...

 

 

RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2018

ANRE a publicat raportul privind evoluția indicatorilor de performanță ai serviciului de transport și distribuție energie electrică în anul 2018.

Situația comparativă a valorilor principalilor indicatori de continuitate înregistrate în anul 2018 față de cele din anul 2017 se prezintă astfel pentru serviciul de distribuție:

- SAIFI planificat ca valoare medie pe ţară s-a redus de la 0.66 într./an în 2017 la 0.61 într./an în 2018;

- SAIFI neplanificat s-a redus ca valoare medie pe ţară, de la 3.54 într./an în anul 2017 la 3.2 într./an în anul 2018;

- SAIDI planificat a scăzut ca valoare medie pe ţară, de la 193 min./an în anul 2017 la 184 min./an în anul 2018;

- SAIDI neplanificat a scăzut ca valoare medie pe ţară, de la 284 min./an în anul 2017, la 224 min./an în anul 2018.

Față de 2014, SAIDI neplanificat este cu 61% mai mic, conform raportului ANRE.

Privitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice se constată următoarele, după cum arată ANRE:

- timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare în anul 2018, calculat la nivelul întregii țări, a fost de 10.41 zile pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin studiu de soluție, respectiv 15.86 zile pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin fișă de soluție.

- timpul mediu de încheiere a contractelor de racordare în anul 2018 a înregistrat o valoare medie pe țară de 4.73 zile,

- durata medie a procesului de racordare (timpul dintre data depunerii cererii de racordare cu documentația de justificare completă până la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare) a fost de 90 zile la JT, respectiv 235 zile la MT la nivelul întregii țări, iar costul mediu al procesului de racordare a fost de 1,775 lei la JT, respectiv 92,033 lei la MT.

Citiți raportul integral aici http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-per...

 

RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2017

 

ANRE a publicat raportul anual privind indicatorii de calitate a serviciului de transport și distribuție energie electrică, în care arată că SAIDI întreruperi planificate înregistrează o creștere a valorii medii la 193 min./an (față de valoare de 184 min./an în anul 2016).

Tot la nivel de țară, SAIDI întreruperi neplanificate înregistrează o scădere nesemnificativă la valoarea de 284 min./an (față de 290 min/an în 2016), peste valoarea de cca. 20 - 100 min/an în ţările europene avansate.

SAIFI întreruperi planificate a înregistrat o valoare medie de 0,66 într./an, la nivelul anului 2016 (0,65 într./an în anul 2016) și se încadrează în valoarea medie de circa 0,1 - 1 într./an în ţările europene avansate.

Tot la nivel de țară, SAIFI întreruperi neplanificate a înregistrat o valoare medie pe ţară de 3,54 într./an (față de 3,83 într./an în anul 2016), peste valoarea medie de cca. 1 - 2 într./an în ţările europene avansate.

Potrivit analizei ANRE, în privința calității comerciale a serviciului de distribuție a energiei electrice se constată următoarele:

- timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare în anul 2017, calculat la nivelul întregii țări, a fost de 5,9 zile pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin studiu de soluție, respectiv 15,7 zile pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin fișă de soluție.

- timpul mediu de încheiere a contractelor de racordare în anul 2017 a înregistrat o valoare medie pe țară de 4 zile

- timpul mediu privind încheierea contractelor de distribuţie a fost de 11 zile la JT și MT şi 8 zile la IT

- durata medie a procesului de racordare (timpul dintre data depunerii cererii de racordare cu documentația de justificare completă până la data punerii sub tensiune a instalației de utilizare) a fost de 83 zile la JT, respectiv 234 zile la MT la nivelul întregii țări, iar costul mediu al procesului de racordare a fost de 1.884 lei la JT, respectiv 68.645 lei la MT;

- timpul mediu de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR a fost de 17 zile la JT și 14 zile la MT, respectând termenul legal de răspuns de 30 zile.

- timpul mediu de răspuns la cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit Standardul a avut o valoare medie de 14 zile la JT și IT și 12 zile la MT, la nivelul întregii țări.

- timpul mediu de răspuns la reclamațiile privind datele măsurate a fost de 14 zile la JT, 9 zile la MT și 11 zile la IT.

Citiți raportul integral aici http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-per...

 

RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2016

ANRE a constatat o îmbunătățire a indicatorilor de performanță SAIDI și SAIFI pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în 2016 față de 2015, după cum menționează raportul afferent anului 2016.

Conform analizei realizate de Autoritate, în perioada 2012 – 2016, se observă o îmbunatățire a valorilor SAIDI pentru întreruperi neplanificate (o reducere cu cca. 6% față de valoarea înregistrată în anul anterior). SAIDI întreruperi neplanificate (media pe țară) a fost de 290 min/an în 2016.

Valorile agregate anuale ale SAIFI pentru întreruperi neplanificate indică o îmbunătățire în anul 2016 (o reducere cu cca. 9 % față de valoarea înregistrată în anul anterior). SAIFI pentru întreruperi neplanificate a fost de 3,83 min/an în 2016.

În anul 2016, s-a înregistrat un număr de 9.260.396 utilizatori racordaţi la reţelele electrice din patrimoniul celor opt operatori de distribuţie (OD) titulari de licenţă, concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în creștere față de anii anteriori (9.187.239  în 2015, 9.134.949  în 2014, 9.051.415 în anul 2013 și 8.968.523 în anul 2012), din care 5.049.461 în mediul urban, respectiv 4.210.935 în mediul rural.

Privitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice ANRE a constatat următoarele:

- Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare în anul 2016, calculat la nivelul întregii țări, a fost de 5,97 zile (pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin studiu de soluție), respectiv 14,5 zile (pentru cazul în care soluția a fost stabilită prin fișă de soluție).

- Timpul mediu de încheiere a contractelor de racordare în anul 2016 a înregistrat o valoare medie pe țară de 4,04 zile.

- Timpul mediu privind încheierea contractelor de distribuţie a fost de 12,88 zile la JT, 11,97 zile la MT şi 8,31 zile la IT.

- Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR a fost de 12,98 zile la JT și 10,67 zile la MT, respectând termenul legal de răspuns de 30 zile.

Referitor la serviciul de transport al energiei electrice şi la serviciile de system ANRE constată, în raport, că, în anul 2016 comparativ cu anii anteriori, depășirea semnificativă a doi parametri – ENS (energia nelivrată) și AIT (timpul mediu de întrerupere), datorată în principal incidentului care a avut loc în zona de rețea Bradu – Stupărei în luna iunie 2016.

Indicatorii relevanți în procesul de racordare la RET (rețeaua de transport a energiei electrice) s-au păstrat la nivelul anului trecut și se încadrează în termenele stabilite prin standard. Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare se situază la limita termenului maxim stabilit pentru realizarea serviciului, de 10 zile calendaristice.

Se constată pentru anul 2016 menținerea valorilor energiei electrice primită în și livrată din RET la nivelul valorilor înregistrate în anul anterior (după perioada de creștere înregistrată în perioada 2013 -2015). 

Consumul propriu tehnologic in RET a înregistrat un trend descrescător pe perioada 2013-2016.

Raportul poate fi parcurs în întregime aici http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-performanta

RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2015

Începând cu raportul aferent anului 2016, indicatorii de performanță privind calitatea celor două servicii vor fi stabiliți în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul  de sistem, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2016, respectiv ale Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016. Cele două documente pot fi consultate la secțiunea Legislație secundară de pe site-ul ACUE.

Referitor la serviciul de transport al energiei electrice şi la serviciile de sistem, cei mai importanţi indicatori de performanţă îi reprezintă indicatorii legaţi de continuitatea serviciului. Astfel, la nivelul anului 2015 continuitatea serviciului a înregistrat indicatori îmbunătățiți faţă de anul 2014 cu cca. 55%, cu evidenţierea unei cantităţi de energie electrică nelivrată clienţilor de 38,36 MWh (față de 82,51 MWh în anul 2014), respectiv a unui timp mediu de întrerupere de 0,36 min/an (față de 0,82 min/an în anul 2014). 

În ceea ce priveşte indicatorii de calitate tehnică a energiei electrice, față de anul precedent s-a înregistrat un număr mai mare de stații cu abateri ale indicatorilor privind calitatea energiei electrice. Este necesară o investigare prin verificarea fiecăreia dintre aceste situații. 

Privitor la calitatea comercială a serviciului de transport al energiei electrice, nu s-au înregistrat depășiri ale timpilor de emitere a avizelor tehnice de racordare, a ofertelor de contracte de racordare și a ofertelor de contractare a serviciului de transport. În anul 2015 nu s-au înregistrat reclamații din nicio categorie prevăzută de Standard, se mai arată în raportul ANRE.

Referitor la serviciul de distribuţie a energiei electrice, în anul 2015, s-au înregistrat un număr de 9.187.239 utilizatori racordaţi la reţelele electrice din patrimoniul celor opt operatori de distribuţie (OD) titulari de licenţă, concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (comparativ cu 9.134.949  în 2014, 9.051.415 în anul 2013, 8.968.523 în anul 2012 şi 8.900.070 în anul 2011). 

Referitor la continuitatea în alimentare a utilizatorilor, principalul indicator de performanţă este SAIDI pentru întreruperi neplanificate. Astfel, în anul 2015 valorile SAIDI neplanificat sunt cuprinse între 221 min/an pentru Enel Muntenia şi 439 min/an pentru E.ON Moldova, cu o valoare medie pe ţară de 308 min/an (circa 20 - 250 min/an în ţările europene cu performanțe mai bune). 

Prin toate măsurile luate de OD, s-a urmărit în primul rând reducerea SAIDI pentru întreruperile neplanificate, care afectează cel mai mult utilizatorii. Monitorizarea continuităţii a avut un rol important în reducererea acestor întreruperi. Conform analizei realizate, în perioada 2012 – 2015 se observă o îmbunatățire a acestor valori. SAIDI pentru întreruperi neplanificate pe anul 2015 s-a redus cu cca. 15% față de valoarea înregistrată în anul anterior.

De asemenea, un alt indicator important privitor la continuitatea serviciului îl reprezintă SAIFI pentru întreruperi neplanificate. Ca și SAIDI neplanificat, acest indicator  variază semnificativ de la un OD la altul, valorile fiind cele agregate pentru toate categoriile de utilizatori şi ambele medii de analiză (rural şi urban). Valorile agregate anuale ale SAIFI pentru întreruperi neplanificate indică o îmbunătățire în ultima perioadă, acest indicator prezentînd o reducere în anul 2015 față de anul anterior cu cca. 5%.

Privitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice, la nivelul anului 2015, nu s-au înregistrat depășiri ale termenelor prevăzute în Strandard, la nici un OD, mai scrie în raportul ANRE.

Astfel, timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare a fost de 16,17 zile (față de 30 zile conform Standardului), iar timpul mediu de încheiere a contractului de racordare a fot de 3,17 zile (față de 10 zile conform Standardului).

Referitor la valorile medii ale timpului de răspuns, pentru reclamaţiile privind nivelul tensiunii (la JT) OD s-au încadrat în termenul legal de răspuns de 15 zile. Timpul mediu de răspuns la reclamațiile privitoare la nivelul tensiunii a fost de 8,16 zile. Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la alți parametrii ai tensiunii a fost de 12,63 zile.

Raportul poate fi consultat în întregime în atașamentul de mai jos, iar aici: http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/rapoarte-indicatori-performanta regăsiți rapoartele din anii trecuți.

RAPORTUL ANRE PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT, DE SISTEM ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI STAREA TEHNICĂ A REŢELELOR ELECTRICE DE TRANSPORT ŞI DE DISTRIBUŢIE ÎN ANUL 2014

Cei mai importanţi indicatori privind performanţa serviciului de transport şi serviciilor de sistem sunt legaţi de continuitatea acestor servicii. Astfel, la nivelul anului 2014, continuitatea serviciului este reprezentată prin indicatori în creştere faţă de anul 2013, cu evidenţierea unei cantităţi de energie electrică nelivrată clienţilor de 82,51 MWh, respectiv a unui timp mediu de întrerupere de 0,82 min/an.

În ceea ce priveşte indicatorii de calitate tehnică a energiei electrice aceştia au evidenţiat încadrarea parametrilor în limitele normate admise, cu excepţia unui singur punct de monitorizare, unde factorul total de distorsiune armonică nu respectă valorile impuse de Standard, şi a trei puncte de monitorizare, unde factorul de nesimetrie de secvenţă inversă nu respectă valorile impuse, rezultatele fiind în curs de investigare.

În anul 2014, operatorul de transport şi de sistem a înregistrat reducerea la 15 de zile, la limita termenului legal de răspuns, de 15 zile, pentru reclamaţiile privind nivelul tensiunii.

Referitor la serviciul de distribuţie a energiei electrice, în anul 2014, s-au înregistrat 9.134.949 de utilizatori racordaţi la reţelele electrice din patrimoniul celor opt operatori de distribuţie (OD) titulari de licenţă, concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (comparativ cu 9.051.415 în anul 2013, 8.968.523 în anul 2012 şi 8.900.070 în anul 2011).

Referitor la continuitatea în alimentare a utilizatorilor, principalul indicator de performanţă este SAIDI pentru întreruperi neplanificate. Valorile agregate pentru SAIDI urban, pentru întreruperile neplanificate, sunt relativ apropiate pentru toţi OD, cu valori cuprinse între 105min/an şi 243 min/an, cu o valoare minimă de 105 min/an la Electrica Muntenia Nord şi o valoare maximă de 243 min/an la Electrica Transilvania Sud. Valoarea medie pe ţară a fost de 184 min/an.

Valorile agregate pentru SAIDI rural, pentru întreruperile neplanificate, variază de la o valoare minimă de 280 min/an, pentru Enel Muntenia, la o valoare maximă de 801 min/an pentru CEZ Oltenia, prezentând o valoare medie pe ţară de 574 min/an.

În cadrul analizei ANRE, s-au comparat principalii indicatori de continuitate din perioada 2008 – 2014, iar reglementatorul a observat un progres general. Astfel, se constată faptul că SAIFI planificat, ca valoare medie pe ţară, s-a redus de la 1,6 întreruperi/an în 2008 la 0,8 intreruperi/an in 2014, iar SAIFI neplanificat, ca valoare medie pe ţară, s-a redus de la 6,7 întreruperi/an în 2008 la 4,4 întreruperi/an în 2014.

Citiți mai jos raportul ANRE în întregime.