Conform deciziei autorităților de la începutul acestui an, piața gazelor naturale a fost liberalizată începând cu 1 iulie 2020 pentru consumatorii rezidențiali.

Liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici a avut loc de la 1 ianuarie 2021.

Liberalizarea pieței înseamnă că prețul de furnizare a energiei electrice nu mai este stabilit de autorități, ci este stabilit pe piața liberă, în funcție de evoluția cererii și a ofertei.

 

 

ISTORIA PROCESULUI DE LIBERALIZARE

 

Consumatorii casnici au dreptul să își aleagă furnizorul începând cu anul 2013. La vremea respectivă, ca să încurajeze procesul de liberalizare, autoritățile au stabilit un calendar pentru eliminarea treptată a tarifelor reglementate pentru energia consumată de populație. Acest calendar a presupus ca un anumit procent din energia necesară acoperirii necesarului consumatorilor casnici să fie achiziționat din piața liberă, de pe platformele de tranzacționare ale OPCOM.

Aceste procente stabilite prin lege au fost:
 

  • 01 iulie 2013: 10%

  • 01 ianuarie 2014: 20%

  • 01 iulie 2014: 30%

  • 01 ianuarie 2015: 40%

  • 01 iulie 2015: 50%

  • 01 ianuarie 2016: 60%

  • 01 iulie 2016: 70%

  • 01 ianuarie 2017: 80%

  • 01 iulie 2017: 90%

  • 31 decembrie 2017: 100%

Energia electrică achiziționată din piața liberă, conform regulilor stabilite de ANRE, s-a regăsit în facturi sub denumirea componenta de piață concurențială (CPC). Tot în facturi a fost precizat de furnizori și prețul de achiziție al CPC, care a fost supravegheat de ANRE (reglementatorul pieței de energie).

Liberalizarea pieței electricității pentru agenții economici s-a încheiat la finele anului 2014.

Conform calendarului, începând cu 1 ianuarie 2018, energia electrică furnizată populației a fost achiziționată integral din piața liberă.

Dar, Guvernul a adoptat, la finele anului 2018, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Potrivit prevederilor acestei ordonanțe, “pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate, de către ANRE”.

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, pe 25 februarie 2019, tarifele reglementate de energie electrică pentru clienții finali casnici, care se vor aplica începând cu data de 1 martie 2019.

ANRE a precizat că tarifele reglementate de energie electrică aprobate pentru clienții finali casnici, valabile începând cu data de 1 martie 2019, nu se modifică față de cele în vigoare în luna februarie 2019.

Consumatorii industriali au continuat să își achiziționeze energia electrică din piața liberă.

De asemenea, consumatorii casnici din piața liberă care au încheiat un contract negociat cu un furnizor concurențial, au putut să beneficieze de tarife reglementate astfel:

a) dacă au încheiat un contract negociat cu un furnizor de energie electrică desemnat FUI obligat sau opțional în zona de rețea în care se află locul de consum, la data de 1 martie 2019, încheie un contract reglementat cu acesta.

b) dacă au încheiat un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care nu este desemnat FUI în zona de rețea în care se află locul de consum, încheie un contract reglementat cu FUI obligat desemnat pentru zona respectivă de rețea.

 

Prețul de achiziție al energiei electrice este doar o componentă din prețul final. ANRE va continua să reglementeze tarifele pentru transport, distribuție, servicii de sistem, care sunt stabilite anual.

La aceste costuri se adaugă prețul certificatelor verzi, bonusul pentru cogenerare, tva, acciză – elemente de cost care nu sunt stabilite de furnizori, ci de autorități, prin legislația primară și secundară.

Legile europene prevăd ca toate statele membre să-şi identifice proprii lor consumatorii vulnerabili. Fiecare stat membru îşi va stabili criteriile de identificare a acestora. Ţinând cont de caracteristicile specifice ale acestor consumatori, cum ar fi mobilitate redusă, venituri minime, reşedinţa în mediul rural, categoria cetăţenilor vulnerabili are cel mai mult de suferit într-o piaţă concurenţială liberă riscând să devină victima practicilor necinstite şi a agresivităţii comerciale.

Cetăţenii vulnerabili pot fi protejaţi prin aplicarea unor scheme sociale, cum sunt ajutoarele sociale şi tarifele reduse care să le asigure accesul permanent la serviciile de profil şi la căldura necesară confortului şi sănătăţii.

Este în intersul fiecărui consumator european să caute ofertele cele mai potrivite şi mai avantajoase. Prin exercitarea dreptului de alegere a furnizorului veţi contribui nu numai la stimularea concurenţei în domeniu ci şi la extinderea utilizării de noi forme de energie astfel încât să puteţi beneficia, la maximum, de avantajele deschiderii pieţei de energie.

Uniunea Europeană a emis reguli şi reglementări privind deschiderea pieţelor de energie care, în concordanţă cu legislaţia naţională, sunt menite să asigure cetăţenilor toate informaţiile necesare înainte de semnarea unui contract de furnizare, inclusiv informaţii privind dreptul de renunţare la contract în cazul în care noile condiţii apărute după semnarea contractului nu sunt acceptabile.