„Problema achizițiilor publice este una spinoasă nu doar în România. Pentru atingerea scopurilor propuse trebuie combinate "expertiza, eficiența și transparența modului în care se fac achizițiile publice care au un impact direct și în economie. Sectorul privat trebuie să devină, din punctul nostru de vedere, un partener al autorităților publice", declară Stella Ronner-Grubacic, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos în România.

Pornind de la aceste aspecte şi, ţinând cont de realitatea economică existentă, Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu INACO – Iniţiativa pentru competitivitate, organizează, miercuri, 14 iunie 2017, între orele 10:00-12:00, la CCIR Business Center, sala Aurel Ghibuţiu, conferinţa cu tema „Achizițiile publice: obstacol sau oportunitate pentru companiile româneşti?”.

O creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii reprezintă atât obiectivele Strategiei Europa 2020, cât şi dezideratul autorităţilor publice, evidențiat în cadrul Programului de Guvernare, inclusiv prin măsuri care să determine creşterea investiţiilor publice. Una dintre premisele necesare îndeplinirii acestor obiective o reprezintă simplificarea legislației privind achiziţiile publice prin facilitarea accesului companiilor româneşti la procedurile de achiziţii publice. În egală măsură, este de notorietate faptul că fluidizarea procedurilor de achiziții publice reprezintă un factor de stimulare a investiţiilor în infrastructură, eficiență energetică, IT&C, cercetare-dezvoltare, inovație și educație ș.a.

Conferinţa are ca obiectiv facilitarea dialogului deschis, interactiv, între oamenii de afaceri și instituțiile publice, cu scopul obţinerii de răspusuri care vizează:

  • Noutăți cu privire la cadrul legislativ al achizițiilor publice;
  • Modalităţi de simplificare a legislației în scopul facilitării accesului la procedurile de achiziţii publice;
  • Clauze excesive care deformează concurența sau alte forme deficitare de organizare a achizițiilor publice;
  • Corectitudine, Competiție, Transparență și Responsabilitate pentru elaborarea caietelor de sarcini.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanţi ai companiilor, ai organizațiilor asociative ale mediului de afaceri și academic, instituţiilor financiare, consultanți şi specialişti, oameni de afaceri și mass-media.

Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

Detalii despre agenda regăsiți aici: http://ccir.ro/wp-content/uploads/2017/05/proiect-agenda-14-iunie-0606-1.pdf

București
Miercuri, 14 Iunie, 2017 -
09:30 până la 12:00