În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, Federaţia este îndreptăţită:

 • să reprezinte, să promoveze, să susţină şi să apere interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional cât şi internaţional;
 • să activeze pentru deplina libertate de acţiune a membrilor săi în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;
 • să promoveze concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
 • să desemneze, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite de conducere şi de dialog social;
 • să elaboreze şi implementeze politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
 • să desfăşoare activităţi de promovare a intereselor membrilor săi în faţa oricăror instituţii sau foruri interne şi internaţionale;
 • să colaboreze cu factorii de decizie şi de reprezentare a diferitelor ramuri economice, atât pentru rezolvarea problemelor de interes general cât şi a celor de interes special în domeniul energetic;
 • să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
 • să colaboreze cu organizaţii patronale similare din străinătate şi cu organisme de reprezentare patronală din Europa şi din întreaga lume;

 

De asemenea, în vederea promovării intereselor economice şi profesionale ale membrilor săi, Federaţia poate:

 • să asigure membrilor săi accesul la informaţii, prin dezvoltarea de activităţi de studiu, documentare, publicare şi expertiză de specialitate;
 •  să faciliteze relaţiile între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, la nivel naţional sau internaţional;
 • să asigure servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;
 • să editeze şi să tipărească publicaţii proprii, precum şi să organizeze evenimente în domeniul său de activitate;
 • să asigure servicii comerciale diverse, inclusiv de publicitate şi reclamă comercială, studii de marketing sau cercetarea pieţei;
 • să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii;
 • să asiste şi să reprezinte membrii săi, la cererea acestora, în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;

Federaţia poate, în condiţiile legii şi în temeiul hotărârii organelor de conducere să înfiinţeze şi administreze, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie.