Federaţia ACUE a fost constituită în scopul reprezentării, susţinerii şi apărării interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit statutui său şi în acord cu prevederile legale.De asemenea, Federaţia îşi va concentra activităţile pe elaborarea, implementarea si sprijinirea regulilor privind concurenţa pe piaţă. În acest scop, Federaţia elaborează, implementează şi susţine îmbunătăţirea corectitudinii, transparenţei şi eticii mediului de afaceri şi a agenţilor economici care concurează pe piaţă în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale.