Cadrul legislativ care reglementează domeniul dialogului social este constituit din următoarele acte normative:

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare

 • Legea nr. 248/2013 - privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 • Legea nr. 467/2006 - Legea privind cadrul general de  informare şi consultare a angajaţilor

 • Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de întreprindere

 • HG nr. 187/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile europene

 • HG nr. 188/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile cooperative europene

 • OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (comitetele sectoriale)

 • Convenţia OIM nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărare dreptului sindical

 • Convenţia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective

 • Convenţia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă

 • Convenţia OIM nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora

 • Convenţia OIM Nr. 144/1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii

 • H.G.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

Aceste acte normative pot fi consultate aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/dialog-social/legislatie