Consiliul Economic şi Social (CES) este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile (Legea nr. 248/2013). Legislația care guvernează CES poate fi consultată aici http://www.ces.ro/legislatie/ro/9. 
Constituţia României (revizuită în 2003) defineşte CES ca un organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

Prin intermediul Confederației Patronale Concordia, ACUE este reprezentată în CES de doamna Silvia Vlăsceanu, directorul general al federației, care este membru al Biroului Executiv și vicepreședinte al CES.

Ordinea de zi a plenului 

Avize CES 

Proiecte de acte normative transmise spre avizare